Wiadomości branżowe

PEKAO SA zarobi 1,400mld w 2002 roku

Bank Pekao SA planuje w 2002 roku osiagnąć zysk netto w wysokości 1 400 mln złotych.

Realizując zadania strategii przyjętej na lata 2000-2002, Bank Pekao SA planuje osiągnąć na koniec roku 2002:
– wynik finansowy netto na poziomie 1 400 mln zł
– wskaźnik zwrotu na kapitale (ROE nominalnie) na poziomie 20%
– relację kosztów do dochodów na poziomie poniżej 50 %
– współczynnik wypłacalności na poziomie 12,5 %
– relację kredytów do depozytów 62,9%.

Prognoza oparta jest na oczekiwanych efektach dalszej poprawy efektywności działania Banku, poprawy jakości zarządzania ryzykami, w tym ryzykiem kredytowym oraz zakładanego rozpoczęcia ożywienia gospodarczego w drugiej połowie roku.

W 2001 r. Bank Pekao SA osiągnął zysk netto w wysokości 1,261 miliarda zł i zysk brutto na poziomie 1,760 mld zł. Zysk netto jest więc wyższy od osiągniętego w 2000 roku aż o 65,2 procent, a zysk brutto o 56,4 procent.

  2000 2001* 2002
prognoza
Wynik finansowy netto w mln zł 763 1 261 1 400
Zwrot na kapitale w % 17,5 20,7 20
Relacja kosztów do dochodów w % 55,8 47,1 poniżej 50
Współczynnik wypłacalności w % 13,6 15,4 12,5

* wyniki nie audytowane

Źródło Bank Pekao SA. Dostarczył netPR.pl

Similar Posts