NASTAWIENI NA POPRAWĘ, ZDECYDOWANI NA POŻYCZKĘ

Niestabilna sytuacja służby zdrowia skłania Szpitale do nieustannego poszukiwania optymalnych rozwiązań problemów finansowych. Ograniczone środki finansowe nie wystarczają na systematyczną regulację płatności. Nieterminowa spłata zobowiązań wobec Dostawców, brak możliwości rozliczania się z ZUS, US, niewypłacone wynagrodzenia, to kłopoty większości Zakładów Opieki Zdrowotnej. Na rozwiązanie ich wszystkich pozwala POŻYCZKA Magellana.

POŻYCZKA to najbardziej elastyczny produkt finansowy, dedykowany Zakładom Opieki Zdrowotnej, u których pojawiły się problemy z finansowaniem bieżącej działalności. Pozwala na szybkie pozyskanie środków pieniężnych na atrakcyjnych warunkach, a co szczególnie ważne, jej spłata zostaje dopasowana do aktualnych możliwości finansowych Szpitala.

Kluczową zaletą POŻYCZKI jest to, że uzyskane z niej środki finansowe, Szpital może przeznaczyć na dowolnie wybrany cel. Pełna swoboda w dysponowaniu nimi pozwala zachować niezależność, bez zbędnej troski o przyszłe potrzeby i problemy finansowe.

POŻYCZKA jest lekiem na kompleksowe rozwiązanie problemów finansowych.

Znajduje zastosowanie na każdym etapie współpracy z Kontrahentem. Pozwala na finansowanie bieżącej działalności a nawet otwiera możliwości dodatkowych inwestycji.

Powstawanie problemów między Dostawcą a Odbiorcą można przedstawić w sposób schematyczny. Gdy nie wystarcza środków na zapłatę za dostawę, ratunkiem może okazać się POŻYCZKA. Pozwala na uregulowanie zobowiązań w terminie, zapewnia utrzymanie ciągłości dostaw i dobrych relacji handlowych.

Z drugiej strony, środki uzyskane z POŻYCZKI mogą zostać przeznaczone na rozwijanie działalności i realizację nowych inwestycji. W takim rozwiązaniu, Szpital ma możliwość szybkiego rozliczenia się z Dostawcą w zamian za możliwość zakupu na korzystniejszych warunkach.

Źródło Magellan S.A.. Dostarczył netPR.pl

Źródło informacji - Newseria

Authors

Related posts

Top