Wiadomości branżowe

Giełdy Świata we współpracy z DI BRE

Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie zapraszają wszystkie osoby zainteresowane tematyką zagranicznych rynków kapitałowych i poszerzaniem swojej wiedzy na ich temat na nowatorski projekt  ?Giełdy Świata?.

?Giełdy Świata? są pierwszym projektem w historii Studenckiego Koła Naukowego Klub Inwestora jak również samej  uczelni, który na tę skalę poruszy tematykę zagranicznych rynków kapitałowych. Innowacyjny pomysł opisywanego przedsięwzięcia zrodził się w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie inwestycjami w papiery wartościowe nie notowane na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Coraz większa popularność i dostępność operacji na zagranicznych rynkach kapitałowych zachęciła SKN KI do wyjścia naprzeciw oczekiwaniom inwestorów i podjęcia się próby stworzenia cyklu wykładów poświęconych różnym giełdom całego globu.      Głównym założeniem ?Giełd Świata? jest:

 • Przedstawienie zarysu historii giełd,
 • Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi danymi, takimi jak: kapitalizacja, wartość obrotów, liczba notowanych spółek oraz emisji na rynku pierwotnym,
 • Przedstawienie cech charakterystycznych prezentowanych giełd, ich korelacji z sytuacją na rynku surowców naturalnych, podatności na informacje: dane makroekonomiczne, wydarzenia polityczne, itp.
 • Wskazanie najistotniejszych spółek dla poszczególnych rynków oraz indeksów, zaprezentowanie słuchaczom firm najbardziej perspektywicznych czy zasługujących na uwagę ze względu na swój profil działalności,
 • Krótkie omówienie rynku instrumentów pochodnych,
 • Dokonanie analizy dotychczasowych trendów i obecnej sytuacji,
 • Ukazanie miejsca poszczególnych parkietów na współczesnym światowym Rynku Kapitałowym oraz ich wpływu na zachowanie innych giełd,
 • Zaprezentowanie praktycznych możliwości dokonywania transakcji przez polskich inwestorów na omawianych rynkach, przedstawienie wymaganych formalności, przedstawienie prowizji i opłat.

W najbliższy poniedziałek, tj. 27 listopada odbędzie się inauguracyjny wykład ?Królowa giełd – New York Stock Exchange?, który poprowadzą Pan Tomasz Zabrocki oraz Pan Adam Prokop- specjaliści ds. Sprzedaży w Biurze Sprzedaży i Rynków Zagranicznych DI BRE. W czasie wykładu słuchacze będą mieli okazję zapoznać się z następującymi zagadnieniami:?    

 • Historia NYSE  
 • Zagadnienia makroekonomiczne i ich wpływ na Wall Street   
 • Najistotniejsze spółki notowane na NYSE      
 • Analiza obecnych trendów
 • NYSE w zestawieniu z innymi rynkami zagranicznymi
 • Możliwość inwestowania na NYSE za pośrednictwem Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A.

Serdecznie zapraszamy!  

Źródło mDom Maklerski. Dostarczył netPR.pl

Similar Posts