Firma Samsung Electronics ogłosiła wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2012 r.

Przychody w wysokości 45,27 bln wonów i zysk operacyjny na rekordowym poziomie 5,85 bln wonów to ostateczne wyniki finansowe firmy Samsung Electronics za I kwartał 2012 roku. W porównaniu z danymi z roku 2011, przychody Samsung wzrosły o 22%, natomiast wartość zysku operacyjnego wzrosła aż o 98%. Dobre wyniki firmy Samsung w pierwszym kwartale są w głównej mierze zasługą segmentu IT & Mobile Communications (IM), w szczególności dynamiczna sprzedaż urządzeń GALAXY Note i GALAXY S II.

Firma Samsung Electronics Co., Ltd. poinformowała, że w pierwszym kwartale zakończonym 31 marca 2012 r. odnotowała skonsolidowane przychody w wysokości 45,27 bln koreańskich wonów, co stanowi 22% wzrostu w porównaniu z rokiem ubiegłym.

W pierwszym kwartale skonsolidowany zysk operacyjny osiągnął rekordową wysokość 5,85 bln wonów, co stanowi 98-procentowy wzrost rok do roku. Skonsolidowany zysk netto za okres od stycznia do marca wyniósł 5,05 bln wonów.

Pomimo sezonowego spadku sprzedaży układów półprzewodnikowych i telewizorów, wzrost rentowności na rynku paneli ekranowych i telefonów komórkowych spowodował zwiększenie kwartalnej marży operacyjnej o 1,7% do 12,9%.

Dobre wyniki firmy Samsung w pierwszym kwartale są w głównej mierze zasługą segmentu IT & Mobile Communications (IM), który składa się z czterech jednostek biznesowych: Mobile Communications, Telecommunication Systems, IT Solutions oraz Digital Imaging. W szczególności solidny wzrost działu Mobile Communications, z dynamiczną sprzedażą sztandarowych urządzeń GALAXY Note i GALAXY S II, przyczynił się do rentowności firmy.

Skonsolidowany zysk operacyjny jednostek biznesowych IT & Mobile Communications wyniósł 4,27 bln wonów przy przychodach w wysokości 23,22 bln wonów. W pierwszym kwartale dział paneli ekranowych przyniósł zysk operacyjny w wysokości 280 mld wonów wskutek zwiększonego popytu na panele stosowane w tabletach, telewizorach 3D/LED i telewizorach OLED, które zapewniają wysoką marżę.

Mimo trudnej sytuacji biznesowej, w tym sezonowego spadku popytu na ważne produkty, takie jak komputery osobiste i telewizory, oraz globalnego spowolnienia gospodarczego, osiągnęliśmy rekordowe kwartalne wyniki za sprawą zróżnicowanych produktów i przewagi technologicznej. Spodziewamy się, że będziemy kontynuować dobrą passę w miarę zwiększania konkurencyjności naszych głównych jednostek biznesowych – powiedział Robert Yi, starszy wiceprezes i dyrektor ds. relacji z inwestorami.

Samsung oczekuje wzrostu rentowności w drugim kwartale dzięki wzrostowi cen pamięci PC DRAM oraz rozszerzeniu nowej kategorii produktów o procesory mobilne produkowane w technologii 32-nanometrowej. Firma planuje też zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku telefonów komórkowych, wprowadzając do sprzedaży nowe smartfony, rozbudowując ofertę produktów i wzmacniając swoją obecność na rynkach wschodzących.

Wydatki kapitałowe w wysokości 7,8 bln wonów

Wydatki kapitałowe (CAPEX) w pierwszym kwartale wyniosły 7,8 bln wonów, przy czym 5,8 bln wonów zainwestowano w dział półprzewodników, a 1,3 bln wonów — w segment paneli ekranowych.

Wcześniej w tym roku Samsung poinformował, że plany na 2012 r. przewidują łączne wydatki kapitałowe w wysokości 25 bln wonów. Firma zainwestuje 15 bln wonów w dział półprzewodnikowy, który składa się z jednostek Memory oraz System LSI. Jeśli chodzi o segment paneli ekranowych, na inwestycje zarezerwowano 6,6 bln wonów.

Zmiany organizacyjne

Od pierwszego kwartału wyniki finansowe segmentów biznesowych będą odzwierciedlać zmiany organizacyjne, które weszły w życie w grudniu 2011 r. Będziemy podawać sprzedaż i przychody w segmencie Device Solutions (działy półprzewodników i paneli ekranowych) oraz Digital Media & Communications (działy IT i komunikacji mobilnej oraz elektroniki użytkowej).

Dział IT i komunikacji mobilnej obejmuje jednostki biznesowe Mobile Communications, Telecommunication Systems, IT Solutions i Digital Imaging, a dział elektroniki użytkowej — jednostki Visual Display oraz Digital Appliances.

Czynniki sezonowe zmniejszają popyt na układy scalone

Dział półprzewodników firmy Samsung – jednostki Memory oraz System LSI – w pierwszym kwartale odnotował zysk operacyjny w wysokości 760 mld wonów. Przychody wyniosły 7,98 bln wonów, co oznacza spadek o 13%. w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku.

Mniejszy od przewidywanego popyt poza szczytem sezonu, globalne problemy z podażą dysków oraz małe zapotrzebowanie na układy PC DRAM w połączeniu z nadmierną podażą mobilnej pamięci DRAM wpłynęły na marżę zysku, a przychody działu pamięci zmniejszyły się do 4,89 bln wonów.

Pomimo trudnych warunków na rynku, dział półprzewodników pozostał stabilny dzięki dużemu popytowi na serwerowe układy DRAM oraz rozszerzeniu oferty produktów o wartości dodanej wytwarzanych w technologii 30- oraz 20-nanometrowej. Zwiększone zamówienia na stacje półprzewodnikowe (Solid State Drive, SSD) oraz wbudowane karty multimedialne (eMMC) również przyczyniły się do złagodzenia niekorzystnej sytuacji rynkowej.

Przewiduje się, że globalny niedobór dysków twardych ma zakończyć się w drugim kwartale, a popyt na wyspecjalizowane układy DRAM, w tym pamięć mobilną i serwerową, będzie wysoki. Jednakże rosnąca konkurencja między producentami układów klasy 30-nanometrowej doprowadzi do spadku cen.

W drugim kwartale Samsung zwiększy podaż pojemnych, energooszczędnych układów DRAM do serwerów. Jeśli chodzi o NAND, firma Samsung zamierza pobudzić wzrost przez rozszerzenie oferty produktów klasy 20-nanometrowej. Sprzedaż matryc CMOS pozostanie wysoka w kwartale od kwietnia do czerwca, podobnie jak popyt na smartfony wyposażone w aparaty wysokiej rozdzielczości.

 

Dział paneli ekranowych zaczyna przynosić zyski

Zysk operacyjny działu paneli ekranowych wyniósł 280 mld wonów przy przychodach w wysokości 8,54 bln wonów.

Pomimo tradycyjnie słabego sezonu oraz utrzymującej się stagnacji gospodarczej w Europie i przedłużającego się spadku podaży w branży PC, dział paneli ekranowych zwiększył swoją rentowność poprzez rozwój sprzedaży produktów klasy wyższej, takich jak panele do telewizorów LED i 3D, co zwiększyło sprzedaż telewizorów o kilkanaście procent rok do roku. Na wzrost zysków w pierwszym kwartale wpłynęła również zwiększona sprzedaż paneli wysokiej rozdzielczości do tabletów oraz paneli OLED.

Choć rynek na panele do monitorów pozostanie stabilny, popyt na panele do tabletów i notebooków ma się zwiększyć w związku z sezonowym wzrostem na rynku edukacyjnym, a rynek paneli do telewizorów ma wzrosnąć ze względu na chiński Dzień Pracy oraz Igrzyska Olimpijskie w Londynie.

Po wydzieleniu spółki Samsung Display Corporation firma zamierza nadal zwiększać rentowność poprzez rosnącą sprzedaż produktów klasy wyższej, takich jak panele 3D, LED i o dużych rozmiarach, podczas gdy popyt na smartfony ma nadal napędzać sprzedaż paneli OLED.

Zyski rosnące za sprawą dobrej sprzedaży urządzeń inteligentnych

Dział IT i komunikacji mobilnej – obejmujący jednostki Mobile Communications, Telecommunication Systems, IT Solutions i Digital Imaging – w pierwszym kwartale odnotował zysk operacyjny w wysokości 4,27 bln wonów. Przychody osiągnęły 23,22 bln wonów, a dział mobilny odpowiadał za 18,90 bln wonów, co oznacza wzrost o 86%. rok do roku.

Wzrost dostaw sztandarowych modeli Samsung GALAXY Note i GALAXY S II oraz innych urządzeń mobilnych klasy wyższej przełożył się na wysokie zyski, ze znaczącym wzrostem w Chinach, Ameryce Środkowej i Południowej oraz Afryce.

Jednostka Telecommunication Systems odnotowała wzrost zarówno przychodów, jak i zysków operacyjnych dzięki zwiększonej sprzedaży sprzętu związanego z bezprzewodową technologią szerokopasmową LTE (Long Term Evolution). Jeśli chodzi o jednostkę IT Solutions, wzrost sprzedaży produktów klasy średniej i wyższej, w tym komputerów osobistych i drukarek, przyczynił się do zwiększenia przychodów w porównaniu z tym samym kwartałem zeszłego roku.

Samsung oczekuje, że umocni swoją pozycję lidera rynku LTE w Stanach Zjednoczonych i poczyni dalsze postępy w krajach, w których usługa ta jest właśnie wprowadzana.

Sprzedaż telewizorów klasy wyższej zwiększa rentowność

Dział elektroniki użytkowej firmy Samsung, do którego należą jednostki Visual Display i Digital Appliances, odnotował zysk operacyjny w wysokości 530 mld wonów (wzrost o 550% rok do roku) przy przychodach w wysokości 10,67 bln wonów.

Choć czynniki sezonowe doprowadziły do spadku przychodów w porównaniu z tym samym kwartałem poprzedniego roku, dobra sprzedaż telewizorów klasy premium na rynkach rozwiniętych oraz telewizorów LED na rynkach wschodzących sprawiła, że dostawy prześcignęły rozwój rynku, a rentowność mocno wzrosła. O ponad 50%. wzrosła sprzedaż sztandarowej serii telewizorów 7000/8000, podczas gdy jednostka Digital Appliances zwiększyła rentowność, zarówno rok do roku, jak i kwartał do kwartału, poprzez rosnący udział produktów klasy wyższej w ogólnej sprzedaży.

W drugim kwartale oczekuje się kilkuprocentowego wzrostu rynku telewizorów płaskoekranowych w związku z rosnącym popytem na rynkach wschodzących i zwiększoną sprzedażą telewizorów LED, które mają stanowić ponad 60%. rynku telewizorów w tym kwartale. Samsung planuje rozszerzyć swoją obecność na rynkach wschodzących za sprawą telewizorów LED specyficznych dla regionu, natomiast modele Smart TV z zaawansowanymi funkcjami pozwoli firmie utrzymać pozycję lidera na rynkach rozwiniętych.

Jeśli chodzi o jednostkę Digital Appliances, oczekuje się, że motorem wzrostu będzie popyt na rynkach wschodzących. Samsung zamierza zwiększyć rentowność w drugim kwartale poprzez usprawnienie prac badawczo-rozwojowych, rozwój sprzedaży produktów klasy premium i sprzedaży na rynkach wschodzących, a także wykorzystanie sezonowego popytu na klimatyzatory.

?Skonsolidowana sprzedaż i zysk operacyjny wg segmentu, zgodnie z metodologią K-IFRS

(w bilionach wonów)

1 kw. 2012

Rok do roku

1 kw. 2011

4 kw. 2011

Sprzedaż

45,27

22%

36,99

47,30

Zysk operacyjny

5,85

98%

2,95

5,30

Zysk netto

5,05

81%

2,78

4,00

 

?Skonsolidowana sprzedaż i zysk operacyjny wg segmentu, zgodnie z metodologią K-IFRS

(w bilionach wonów)

1 kw. 2012

Rok do roku

1 kw. 2011

4 kw. 2011

Sprzedaż

Ogółem

45,27

22%

36,99

47.30

  DMC

34,25

40%

24,50

35.23

 

CE

10,67

2%

10.47

14.00

IM

23,22

70%

13.69

20.78

  DS

16,33

5%

15,55

17.61

 

Semicon

7,98

-13%

9.18

9.17

DP

8,54

31%

6.51

8.55

Zysk operacyjny

Ogółem

5,85

98%

2,95

5.30

  DMC

4,77

209%

1,54

3.20

 

CE

0,53

550%

0.08

0.66

IM

4,27

193%

1.46

2.54

  DS

1,06

-25%

1,42

2.06

 

Semicon

0,76

-54%

1.64

2.31

DP

0,28

-

-0.23

-0.22

Zysk netto

5.05

81%

2,78

4,00

 

?Skonsolidowana sprzedaż i zysk operacyjny wg segmentu, zgodnie z metodologią K-IFRS

(w bilionach wonów)

2011

2012

1 kw.

2 kw.

3 kw.

4 kw.

Rok obrachunkowy 2011

1 kw.

Sprzedaż

Ogółem

36,99

39,44

41,27

47,30

165,00

45.27

  DMC

24,50

26,77

29,71

35,23

116,22

34.25

 

CE

10,47

11,23

11,32

14,00

47.02

10.67

IM

13,69

15,03

17,94

20,78

67.45

23.22

  DS

15,55

16,12

16,49

17,61

65,77

16.33

 

Semicon

9,18

9,16

9,48

9,17

36.99

7.98

DP

6,51

7,09

7,08

8,55

29.24

8.54

Zysk operacyjny

Ogółem

2,95

3,75

4,25

5,30

16,25

5.85

  DMC

1,54

2,19

2,77

3,20

9,70

4.77

 

CE

0,08

0,47

0,34

0,66

1.55

0.53

IM

1,46

1,71

2,42

2,54

8.13

4.27

  DS

1,42

1,59

1,53

2,06

6,61

1.06

 

Semicon

1,64

1,79

1,59

2,31

7.34

0.76

DP

-0,23

-0,21

-0,09

-0,22

-0.75

0.28

Zysk netto

2.78

3,51

3,44

4,00

13,73

5,05

 

Źródło informacji - Newseria

Related posts

Top