InnoDoktoranci mają pieniądze na badania i na życie

Niezwyczajne prezenty dostali pomorscy doktoranci w tym roku pod choinkę. Sześćdziesięciu młodych naukowców odebrało we wtorek, 22 grudnia stypendia w wysokości 30 tys. złotych, zwolnione z podatku. Wśród najlepszych znalazło się 34 doktorantów przygotowujących rozprawy na Politechnice Gdańskiej, co stanowi prawie 60 procent wszystkich wyróżnionych.

Atmosferę uroczystości rozdania stypendiów podgrzała Teresa Kamińska, prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przyznając niespodzianki specjalne, również w wysokości 30 tys. zł dla trzech doktorantów „spod kreski”. – Potraktujmy ten czas przedświąteczny jako magiczny i przyznajmy dodatkowo jeszcze trzy wyróżnienia dla tych, którym zabrakło kilku punktów – mówiła prezes.

Zgromadzonych w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym przywitał Jan Kozłowski, marszałek województwa pomorskiego. – Stypendia z projektu InnoDoktorant przyznajemy po raz drugi – tłumaczył marszałek. – Stanowią one kolejne ogniwo w promocji innowacyjności w naszym regionie. Liczymy na to, że pieniądze zainwestowane w doktorantów pozwolą szybciej i lepiej realizować im naukowe pomysły. Czekamy także na praktyczne wdrożenia.

Poważnym atutem stypendiów InnoDoktorant jest całkowita swoboda w przeznaczeniu pieniędzy. W dodatku konkurs nie przewiduje konieczności przedstawienia żadnych rachunków na dowód odpowiedniego wykorzystania funduszy. Jedynym celem jest bowiem wsparcie finansowe młodego środowiska naukowego tak, aby doktoranci mogli spokojnie prowadzić badania, bez konieczności ciągłego dorabiania poza uczelnią.

– Dzięki temu stypendium, ale również dzięki grantowi promotorskiemu w wysokości 84 tys. zł, który właśnie otrzymałam z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego będę miała spokój finansowy aż do obrony doktoratu – opowiadała chwilę po rozdaniu stypendiów Katarzyna Szybowska, doktorantka II roku z Wydziału Chemicznego. – Teraz pozostaje mi już tylko pilnie pracować.

Katarzyna bada nanomateriały elektrodowe przydatne w urządzeniach do konwersji energii. Jej promotorką jest dr hab. Anna Lisowska-Oleksiak, prof. nadzw. PG.

Na konkurs ogłoszony przez Zarząd Województwa Pomorskiego nadesłano w tym roku 164 wnioski, w tym 75 z Politechniki Gdańskiej. Do oceny merytorycznej dopuszczono 160. Z tej zaś liczby komisja konkursowa pod kierunkiem Włodzimierza Szordykowskiego, dyrektora Departamentu Rozwoju Gospodarczego wytypowała 60 do wypłacenia.

– Korzystając z doświadczenia ubiegłorocznej edycji konkursu dopuściliśmy do udziału doktorantów przygotowujących rozprawy także w instytutach PAN-owskich, nie tylko na uczelniach wyższych – opowiadał dyr. Szordykowski. – Chciałbym serdecznie podziękować wszystkich pracującym w komisji konkursowej oraz ekspertom, którzy zgodzili się oceniać wnioski, rezygnując z honorariów. Dzięki temu, a także dzięki zgodzie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na zwolnienie z opodatkowania, mogliśmy w tym roku wspomóc finansowo już sześćdziesięciu kolejnych doktorantów, czyli dziesięciu więcej niż w roku ubiegłym, mieliśmy bowiem do rozdysponowania łącznie 2 mln zł.

Do końca okresu finansowania 2007-2013 szanse na stypendia ma jeszcze 93 doktorantów.

Projekt InnoDoktornat realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Działanie 8.2, Poddziałanie 8.2.2 „Regionalne Strategie Innowacji”. 85 proc. sumy na konkurs stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Spoełecznego, 7,5 proc. kosztów pokrywa budżet państwa, resztę dokłada budżet samorządu województwa pomorskiego.

Ile stypendiów, na którym wydziale

Wydział Chemiczny – 19
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki – 6
Wydział Elektrotechniki i Automatyki – 3
Wydział Mechaniczny – 3
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska – 2
Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa – 1

 

Źródło Politechnika Gdańska. Dostarczył netPR.pl

Źródło informacji - Newseria

Authors

Related posts

Top