Wiadomości branżowe

Finałowa Gala innowacyjności ? ogłoszenie wyników Rankingu 500 najbardziej innowacyjnych firm

6 grudnia br. o godz. 18.00 w siedzibie centrali BRE Banku, przy ul. Senatorskiej 18 w Warszawie odbędzie się finałowa Gala innowacyjności, podczas której zostanie ogłoszony Ranking 500 najbardziej innowacyjnych firm. Wydarzenie związane jest z programem badań nad innowacyjnością polskiej gospodarki, prowadzonym przez Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk oraz BRE Bank SA i Gazetę Prawną. 

6 grudnia br. o godz. 18.00 w siedzibie centrali BRE Banku, przy ul. Senatorskiej 18 w Warszawie odbędzie się finałowa Gala innowacyjności, podczas której zostanie ogłoszony Ranking 500 najbardziej innowacyjnych firm. Wydarzenie związane jest z programem badań nad innowacyjnością polskiej gospodarki, prowadzonym przez Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk oraz BRE Bank SA i Gazetę Prawną. 

Gala innowacyjności organizowana jest w ramach II edycji Programu badań nad innowacyjnością polskich przedsiębiorstw, którego celem jest zidentyfikowanie i wyłonienie przedsiębiorstw o znamionach innowacyjności. W ten sposób BRE Bank – wspólnie z INE PAN oraz trzecim Partnerem Programu – Gazetą Prawną – pragnie promować i nagradzać firmy, które zmieniają i ulepszają obraz polskiej gospodarki. Celem projektu jest również pobudzanie procesów innowacyjnych oraz upowszechnianie innowacyjnych wzorców i modeli biznesowych w otoczeniu rynkowym. 

– „Zaangażowanie BRE Banku w problematykę innowacyjności nie jest dziełem przypadku. BRE Bank od początku działalności buduje swoją przewagę konkurencyjną w oparciu o innowacyjność. 20-letnia historia BRE Banku to pasmo nieustających innowacji. Byliśmy m.in. pionierem wdrożenia systemu rozliczeń międzyoddziałowych w czasie rzeczywistym dla przedsiębiorstw – wprowadzając już w latach 90-tych system bankowości elektronicznej „BRESOK”. Kolejna ważna innowacja stała się przełomem w jakości obsługi Klientów korporacyjnych. To właśnie BRE Bank jako pierwszy bank w Polsce wprowadził stanowisko account managera i zaczął obsługiwać firmy poza siedzibą banku.  W końcu BRE Bank w 2000 roku uruchomił mBank – pierwszy wirtualny bank w Polsce, który w kontaktach z klientami postawił na maksimum korzyści i wygodę i w ciagu kilku lat stał się jednym z 10 największych banków internetowych na świecie”, mówi Sławomir Lachowski, Prezes Zarządu BRE Banku.

Gala w Warszawie – już szósta w tym roku i zarazem finałowa, wieńcząca Program badań nad innowacyjnością polskiej gospodarki – będzie składała się z części merytorycznej (panelu dyskusyjnego) oraz uroczystości wręczenia nagród. Uczestnicy panelu postarają się odpowiedzieć na pytanie czy gospodarka może być konkurencyjna bez innowacyjności. Poruszą różne aspekty innowacyjności oraz ich wpływ na sytuację w regionie. W dyskusji wezmą udział przedstawiciele świata nauki i gospodarki. Liderzy Rankingu głównego oraz podrankingów zostaną nagrodzeni statuetką Kamertona innowacyjnosci i Certyfikatami innowacyjności.

Partnerem merytorycznym odpowiedzialnym za badania jest Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Eksperci z INE PAN opracowali autorską metodologię badań, która mierzy aspekty ilościowe, jak i jakościowe.

A to już wiesz?  Maj obciążeniem dla domowych budżetów. Polacy będą mieli sporo nadzwyczajnych wydatków

W analizie PAN uwzględniane są: innowacyjność rynkowa, procesowa, skala i intensywność nakładów na badania i rozwój oraz ilość pozyskanych patentów, a także zdolność wszczepienia się w złożone sieci powiązań między nauką a praktyką, jakie istnieją w Europie, nowe użyte technologie, zastosowane rozwiązania informatyczne, nowatorskie rozwiązania rynkowe, nagrody, wyróżnienia, medale na wystawach krajowych i zagranicznych, certyfikaty.
Aspekty ilościowe badane są na podstawie informacji dostarczanych przez przedsiębiorstwa oraz danych statystycznych. W obszarach trudno mierzalnych i jakościowych włączone są oceny eksperckie oraz podejście dynamiczne, które uwzględnia ciągłość i porównywalność ocen innowacyjności z roku na rok i między przedsiębiorstwami. Prace zespołu realizacyjnego wspierają eksperci z przedsiębiorstw, którzy zgłosili gotowość współpracy przy ocenach innowacyjności.

Patronat osobisty nad galą finałową objęła prof. Danuta Hűbner, Komisarz ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej.

Patronem honorowym cyklu gal innowacyjności jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zaś patronami medialnymi: TVN24, Polskapresse, Manager Magazin i Gazeta MSP.

Źródło Grupa mBank. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy