Wiadomości branżowe

Emisja Obligacji Przychodowych dla MWiK w Bydgoszczy

<P ><B >Konsorcjum Banku Pekao SA i Banku Handlowego w Warszawie SA podpisało  dziś zestaw umów dotyczących Programu Emisji Obligacji Przychodowych Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy Sp. z o. o.  Jest to pierwsza emisja tego typu obligacji w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Wartość programu emisji wynosi 600 mln PLN. Pochodzące z emisji środki będą jednym ze źródeł finansowania projektu inwestycyjnego koncentrującego się na renowacji i rekultywacji zarządzanego przez MWiK systemu wodno-kanalizacyjnego. <P ><B > <P >Całkowita wartość projektu realizowanego przez MWiK wyniesie ok.1 mld zł. Jego celem jest kompleksowa renowacja systemów wodociągowego, kanalizacyjnego i deszczowego w  Bydgoszczy, oraz rekultywacja zniszczonych obszarów. Projekt będzie finansowany ze środków pozyskanych w ramach Programu Obligacji Przychodowych oraz ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w łącznej kwocie 99,4 mln EUR. <P > <P >W ramach pierwszej serii na kwotę 400 mln PLN, obligacje emitowane będą w okresie trzech lat (2005, 2006, 2007). Ostateczny wykup obligacji nastąpi w 2024 r. Obligacje będą amortyzowane od 2010 roku poprzez częściową spłatę kapitału. Emisja przeprowadzona będzie w trybie niepublicznym i skierowana głównie do inwestorów instytucjonalnych. Planowana emisja uzyskała międzynarodowy rating długoterminowy w walucie lokalnej na poziomie BBB-. Rating został nadany przez Fitch Rating w dniu 16 listopada 2005. <P > <P >Obligacje przychodowe mogą być emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, instytucje użyteczności publicznej lub spółki o takim profilu działalności. Podstawą prawną emisji jest Ustawa o obligacjach (Dz.U. z 2001 roku, nr 120, poz. 1300). Jedną z cech obligacji przychodowych jest ich długoterminowość. Wynika to ze specyfiki samego instrumentu, który ma spłacać się z przychodów generowanych z przedsięwzięcia finansowanego emisją. <P > <P >Inwestorem strategicznym z prawem nabycia znacznej części emisji będzie EBOR, część obligacji zostanie przeznaczona na spłatę kredytu udzielonego MWiK przez EBOR w 1999 roku. Oprocentowanie obligacji zostanie ostatecznie ustalone w procesie plasowania emisji. <P > <P >Administratorem programu emisji jest Bank Pekao SA oraz sub-depozytariuszem i sub-agentem ds. płatności. Rola administratora to zupełnie nowa funkcja na polskim rynku finansowym. Jego zadaniem jest podniesienie bezpieczeństwa środków powierzonych przez obligatariuszy. Administrator m. in. kontroluje przepływy i nadzoruje prawidłowe funkcjonowanie rachunków bankowych wymaganych ustawą o obligacjach <P > <P >Bank Handlowy w Warszawie SA jest organizatorem, depozytariuszem i agentem ds. płatności. Jako depozytariusz i agent jest odpowiedzialny za wszelkie rozliczenia pomiędzy emitentem a obligatariuszami i prowadzenie rejestru obligacji. <P > <P > <P > <P > <P > <P > <P > <P > <P > <P >? <I >Polska ma wzięcia w ciągu najbliższych trzech lat aż 4 mld Euro z pomocy UE tylko na inwestycje związane z transportem i ochroną środowiska ? mówi Jan Krzysztof Bielecki, Prezes Zarządu Banku Pekao SA. ? <I >Pracujemy wspólnie z wieloma samorządami po to, by jak najlepiej wykorzystać unijne fundusze spójności, co jest obecnie jednym z najważniejszych zadań dla kraju. Podpisując to unikalne porozumienie, otwieramy drogę, którą być może w przyszłości pójdą kolejne polskie przedsiębiorstwa i gminy. A my będziemy im w tym pomagać. <P ><I > <P >? <I >Citibank Handlowy ma ogromne doświadczenie w organizacji programów emisji papierów dłużnych na rynku polskim ? mówi Sławomir S. Sikora, prezes zarządu Banku Handlowego w Warszawie SA. ? <I >Przy organizacji pionierskiego w Polsce projektu obligacji przychodowych wykorzystaliśmy również międzynarodowe doświadczenie Citigroup. Jestem przekonany, że rynek tych obligacji ma ogromne perspektywy rozwoju i nasz Bank będzie w nim aktywnie uczestniczył. <P ><I > <P >? <EM >Dzięki temu nowemu i innowacyjnemu instrumentowi finansowemu, zupełnie nowa grupa inwestorów będzie mogła po raz pierwszy w Polsce wziąć udział w finansowaniu infrastruktury ? <EM >powiedział Alain Pilloux, Dyrektor Grupy Biznesowej d/s Europy Centralnej i Przemysłów Specjalistycznych, EBOR. <P ><I >Poza wyemitowanymi obligacjami w finansowanie programu Bydgoski System Wodny i Kanalizacyjny II zaangażowane zostaną środki pozyskane przez MWiK z Funduszu Spójności UE, środki własne MWiK oraz środki publiczne gminy Bydgoszcz i rejonowych Zarządów Gospodarki Wodnej.

Źródło Bank Pekao SA. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy