Konto Wiadomości branżowe

Doświadczenia i wyzwania kobiecej przedsiębiorczości w Polsce i Wielkiej Brytanii

Zarówno brytyjska, jak i polska gospodarka w dużym stopniu rozwijają się dzięki aktywności kobiet. Ale problemy aktywnych kobiet są podobne – bariery zewnętrzne i bariery mentalne przeszkadzają w pełniejszym wykorzystaniu kobiet w polityce i przedsiębiorczości. Dyskusja Entrepreneurship has a woman’s face zorganizowana przez ośrodek analityczny THINKTANK oraz Ambasadę RP w Londynie pozwoliła porównać doświadczenia i wyzwania kobiet na obu rynkach.

Według raportu Komisji Europejskiej kobiety stanowią 55 proc. absolwentek wyższych uczelni. Jedna trzecia przedsiębiorstw to firmy założone lub prowadzone przez kobiety. Także sukces polskiej transformacji jest w dużej mierze zasługą kobiecej przedsiębiorczości, aktywności i zorganizowania.

Jednak potencjał przedsiębiorczy i innowacyjny kobiet nie jest w pełni wykorzystywany – dyskusja na ten temat toczy się w Europie, ale i na całym świecie. Im wyżej w hierarchii firmy, tym mniej kobiet na szczycie. Podobna zależność daje się zauważyć w polityce – kobiety stanowią 25 proc. w gabinecie obecnego premiera RP, co i tak stanowi niezły wynik w porównaniu z 20-procentową ich reprezentacją w strukturach rządowych w Zjednoczonym Królestwie czy też zerową obecnością w gabinecie węgierskiego rządu. Tymczasem badania prowadzone przez ośrodki analityczne wskazują, że różnorodność w firmach zwiększa ich konkurencyjność i zdolność do elastycznego reagowania na zmiany, co jest dziś kluczową kompetencją w organizacjach oraz instytucjach.

Konferencja Entrepreneurship has a woman’s face była okazją do porównania barier dla przedsiębiorczości kobiecej w Polsce oraz w Wielkiej Brytanii, a także do dyskusji na temat rozwiązań instytucjonalnych zwiększających wpływ kobiet na gospodarkę i politykę.

Uczestniczki zwróciły uwagę, że bariery są na obu rynkach podobne. Sformułowały także kilkanaście postulatów dotyczących efektywnych metod zwiększania udziału kobiet w gospodarce i zarządzaniu, a także roli firm, państwa, organizacji biznesowych i organizacji pozarządowych w tym zakresie. Kluczowe postulaty dotyczyły zmian w systemie edukacji, potrzeby promowania przykładów kobiecych karier, mentoringu i wymiany doświadczeń, a także przełamywania stereotypów tkwiących w świadomości nie tylko świata zewnętrznego, ale też samych kobiet.

Uczestniczki podkreślały, że kobiety – często wbrew swoim kompetencjom i doświadczeniu – nie wierzą we własne siły i nie aplikują na kierownicze stanowiska w obawie, że ich nie udźwigną albo nie pogodzą pracy z życiem prywatnym. Mężczyźni rzadziej mają takie wątpliwości. Kobiety doświadczają też szeregu niekorzystnych zjawisk zewnętrznych, takich jak tzw. szklany sufit. Lady Barbara Judge, doświadczona menedżer w instytucjach w USA i Wielkiej Brytanii, przywołała wiele mówiący przykład z brytyjskiej branży kolejarskiej. Na pytanie, dlaczego w zarządzie kolei nie ma żadnej kobiety, usłyszała: „Pociągi to nie jest zabawka dla dziewczynek”. Odmienny punkt widzenia reprezentowała cytowana podczas spotkania Vivanne Reding, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, która gościła na Kongresie Kobiet w 2011 r. Zasugerowała ona pół żartem, pół serio, że kondycja finansowa świata wyglądałaby o wiele lepiej, gdyby zamiast banku Lehman Brothers istniał bank Lehman Sisters.

Większość uczestników dyskusji zdecydowanie opowiedziała się za ideą parytetów gwarantujących proporcjonalną reprezentację kobiet w polityce i biznesie. Ten mechanizm może pomóc kobietom przebić się na wyższe stanowiska, do których objęcia mają predyspozycje i kwalifikacje, a które do tej pory – z różnych powodów – pozostawały poza ich zasięgiem.

W konferencji uczestniczyły Polki i Brytyjki – przedstawicielki świata polityki, biznesu, ośrodków naukowych, organizacji pozarządowych i mediów. Wśród nich m.in. Beata Stelmach, wiceminister MSZ odpowiedzialna za dyplomację ekonomiczną, dr Henryka Bochniarz, prezydent PKPP Lewiatan, Lady Barbara Judge, Chair UCL Energy Institute, prof. Małgorzata Fuszara z Uniwersytetu Warszawskiego, Zarin Faddei Hainsworth z brytyjskiego National Alliance of Women’s Association oraz europosłanka Marina Yannakoudakis. Doświadczenia z funkcjonowania w biznesie i administracji wymieniały także menedżerki i przedsiębiorczynie działające w Polsce i Wielkiej Brytanii lub na obu tych rynkach, m.in. Lidia Adamska, wiceprezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Nina Kowalewska-Motlik z New Communications, Małgorzata Plutecka z Targer Accounting, Joanna Szymańska-Bulska (Bioton), Joanna Pruszyńska-Witkowska z Headlines Porter Novelli. Dyskusję poprowadziły Dorota Warakomska, rzeczniczka Kongresu Kobiet, Courtney Fingar – wydawca „fDi Magazine” należącego do grupy Financial Times oraz dr Małgorzata Bonikowska, partner zarządzający THINKTANK.

Spotkanie było także okazją do prezentacji działań polskiego Kongresu Kobiet – unikatowej na skalę Europy inicjatywy przedsiębiorczych kobiet zajmującej się m.in. promowaniem aktywności zawodowej kobiet oraz równych praw kobiet i mężczyzn na rynku pracy.

 

Galeria zdjęć z wydarzenia znajduje się na stronie: http://mttp.pl/seminarium-londyn

Więcej informacji o THINKTANK:www.mttp.pl

Dodatkowe informacje:
Paweł Rabiej, partner zarządzający THINKTANK, tel. + 48 602 600 800 dr Małgorzata Bonikowska, partner zarządzający THINKTANK, tel. +48 606 960 533

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy