Konto

Bank Pekao SA zysk netto w wysokości 566 mln złotych

Warszawa, 12 maja 2009 r. Bank Pekao SA osiągnął w pierwszym kwartale 2009 roku skonsolidowany zysk netto w wysokości 566 mln złotych, o 21,3% niższy niż w czwartym kwartale 2008 roku pomimo pogorszenia koniunktury w całym sektorze bankowym. Zyskowność (ROE) osiągnęła poziom 14,0%, odzwierciedlając decyzję o zatrzymaniu całości zysku z 2008 roku w banku. Pomimo trudnej sytuacji gospodarczej, koszt ryzyka spadł zgodnie z oczekiwaniami do poziomu 0,59%, potwierdzając skuteczność konsekwentnej polityki zarządzania ryzykiem. Dalszemu wzmocnieniu uległa baza kapitałowa banku, a współczynnik wypłacalności przekroczył poziom 13%.

Taki wynik Banku Pekao był możliwy dzięki:

* Zyskowi operacyjnemu w wysokości 757 mln złotych, o 21,2% niższemu niż w czwartym kwartale 2008 roku;
* Kosztom operacyjnym na poziomie 925 mln złotych, niższym o 2,3% w ujęciu kwartalnym, potwierdzającym ścisłą kontrolę kosztów;
* Kosztowi ryzyka po 1. kwartale 2009 roku na poziomie 0,59% (spadek o 3 p.b. względem poprzedniego kwartału), co potwierdza konsekwentne podejście do ryzyka.

p1k0cc87d35830b2596173binfilepl100Bank utrzymywał zdrową strukturę bilansu, zachowując doskonałą płynność. Wskaźnik kredytów do depozytów wyniósł 91,0%, utrzymując się znacznie poniżej średniej dla całego sektora bankowego. Taki wynik osiągnięto dzięki zwiększeniu poziomu depozytów o 4.3% w pierwszym kwartale tego roku. Bank wykazał po pierwszym kwartale wzrost akcji kredytowej zarówno jeśli chodzi o kredyty konsumenckie – o 52% jak i kredyty hipoteczne – o 46%.

Przyspieszone obniżki stóp procentowych i rosnący koszt depozytów wpłynęły na wysokość marży odsetkowej netto, powodując obniżenie wyniku odsetkowego o 12,4% w ujęciu kwartalnym. Na fundusze inwestycyjne i prowizje z działalności maklerskiej nadal negatywnie wpływała słabość rynków kapitałowych.

Depozyty detaliczne osiągnęły poziom 47 mld 723 mln złotych, uzyskując dwucyfrowy wzrost zarówno w ujęciu kwartalnym (+10,4%), jak i rocznym (+19,5%), tymczasem depozyty korporacyjne wyniosły 41 mld 238 mln złotych, zmniejszając się wolniej niż średnia dla rynku.

Dzięki dalszemu efektywnemu zarządzaniu ryzykiem, koszt ryzyka zmniejszył się względem ubiegłego kwartału i osiągnął zapowiadany poziom 0,59%. Wskaźnik kredytów nieregularnych wyniósł w pierwszym kwartale 5.8% i spadł o 1.6 p.p. w ujęciu rocznym.

“Jak widać, konserwatywny model prowadzenia biznesu wprowadzony do Banku Pekao przed kilku laty sprawdza się w warunkach bezprecedensowego kryzysu globalnej gospodarki. Dzięki temu dla wielu klientów stajemy się partnerem, na którego zawsze mogą liczyć. Przekonuje się o tym coraz więcej polskich korporacji” – powiedział Jan Krzysztof Bielecki, Prezes Zarządu Banku Pekao SA.

“Udało nam się istotnie rozwinąć działalność zarówno kredytową, jak i depozytową – co potwierdza siłę i merytoryczne przygotowanie naszych pracowników – i to pomimo aktualnych, trudnych warunków rynkowych. Dzięki temu bank osiągnął satysfakcjonujący poziom zysku netto” – powiedział Luigi Lovaglio, I Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Generalny Banku. “W drugim kwartale nadal będziemy się skupiać na zarządzaniu ryzykiem, płynnością i kontrolą kosztów, dbając jednocześnie o zapewnienie finansowania polskiej gospodarce”.

—————————————————————-

Bank Pekao SA działa od 79 lat i jest jednym z największych banków Europy Środkowej i największym bankiem w Polsce pod względem kapitalizacji rynkowej. Dysponuje drugą co do wielkości siecią oddziałów (1059 placówek w całym kraju) oraz siecią ponad 3000 bezpłatnych bankomatów w Polsce i 19000 w całej Europie. Bank Pekao SA ma ponad 5 milionów klientów, a w swoim dorobku wiele nagród, m.in. dwukrotnie zdobył tytuł Best Bank in Poland w roku 2005 i 2007 przyznawany przez magazyn ?Euromoney”, nagrody Best Foreign Exchange Provider 2008 oraz Best Trade Finance Provider Poland 2008 magazynu Global Finance, Ruban D’Honneur w kategorii The CMS Business of the Year w ramach European Business Awards 2008, Best Emerging Market Bank in Poland 2006 magazynu ?Global Finance” oraz dwukrotnie Bank of the Year in Poland magazynu ?The Banker” (2004 i 2008 rok). Bank Pekao SA należy do Grupy UniCredit, która jest obecna w 22 krajach, zatrudnia 170 tys. osób i obsługuje ponad 40 mln klientów w ponad 10 200 placówkach.

Similar Posts