Konto Wiadomości branżowe

Wyniki Grupy Kredyt Banku po IV kwartale 2011 r.

W ciągu czterech kwartałów 2011 roku Grupa Kredyt Banku wypracowała zysk netto w wysokości 327,2 mln zł wobec 185,9 mln zł w 2010. Kredyt Bank znacząco obniżył koszty ryzyka kredytowego ? do 77 p.b. po 4 kwartałach 2011 r.Główne dane

W ciągu czterech kwartałów 2011 roku Grupa Kredyt Banku wypracowała zysk netto w wysokości 327,2 mln zł wobec 185,9 mln zł w 2010. Kredyt Bank znacząco obniżył koszty ryzyka kredytowego ? do 77 p.b. po 4 kwartałach 2011 r.

Główne dane finansowe Grupy:

 • Zysk netto w 2011 roku 327,2 mln zł vs 185,9 mln zł w 2010 roku (wzrost o 76%).
 • Zysk netto w IV kwartale 2011 roku 44,5 mln PLN vs 60,8 mln PLN w III kwartale 2011 oraz
  57,1 mln PLN w IV kwartale 2010 roku.
 • Wskaźnik ROE na koniec IV kwartału 2011 roku 11,1% w porównaniu do 6,9% na koniec
  IV kwartału 2010 roku (wzrost o 4,2 p.p).
 • Obniżenie kosztu ryzyka kredytowego ze 145 p.b. po 4 kwartałach 2010 roku do
  77p.b po 4 kwartałach 2011 r. (bez uwzględnienia pozytywnego wpływu transakcji sprzedaży wierzytelności).
 • Obciążenie wyniku brutto IV kwartału 2011 roku kwotą 35 mln zł rezerwy na potencjalne zobowiązanie z tytułu odsprzedaży spółki Żagiel S.A. przez KBC Group poniżej ceny uzyskanej przez Kredyt Bank
 • Współczynnik wypłacalności ? 12,5% na koniec IV kwartału 2011 roku, przy jednoczesnym wzroście należności od klientów netto o 7% w ujęciu rocznym.

W 2011 roku Grupa wypracowała zysk netto w wysokości 327,2 mln zł w porównaniu z zyskiem netto na poziomie 185,9 mln zł w 2010 roku. Tylko w IV kwartale zysk netto Grupy wyniósł 44,5 mln zł w porównaniu z zyskiem netto na poziomie 57,1 mln zł w IV kwartale 2010 roku. 

Wynik z tytułu odsetek wypracowany przez Grupę w 2011 roku ukształtował się na poziomie
1,1 mld zł i był o 22,3 mln zł wyższy od wyniku osiągniętego w 2010.

Wynik Grupy z tytułu opłat i prowizji w 2011 roku wyniósł 314,9 mln  zł i był o 4,5% niższy od wyniku osiągniętego w 2010 roku głównie z powodu spadku przychodów netto z tytułu obsługi kart płatniczych i bankomatów.

A to już wiesz?  Druga gospodarka na świecie wychodzi z recesji

W 2011 roku Grupa Kredyt Banku odnotowała ujemne saldo odpisów netto z tytułu utraty wartości aktywów finansowych i innych aktywów oraz rezerw w wysokości 198,8 mln zł w porównaniu do ujemnego salda w 2010 roku w kwocie 471,9 mln zł.

W 2011 roku Grupa Kredyt Banku poniosła 443,1 mln zł kosztów osobowych – były one wyższe w stosunku do 2010 roku o 6,3%, co było głównie efektem wyższych kosztów wynagrodzeń zasadniczych. Natomiast tylko w IV kwartale 2011 roku koszty osobowe wyniosły 107,4 mln zł i były niższe w stosunku do IV kwartału 2010 roku o 1,1%.

Koszty działania Grupy bez kosztów osobowych w 2011 roku wyniosły 466,6 mln zł, natomiast w samym IV kwartale ukształtowały się na poziomie 120,8 mln zł i były wyższe o 11,5% w stosunku do IV kwartału 2010 roku. Wynika to z wyższych kosztów promocji i reklamy w związku z intensywną kampanią marketingową oraz ze zwiększonych kosztów z tytułu podatków i opłat.

W 2011 roku wskaźnik koszty do dochodów wyniósł 61,5% i wzrósł z poziomu 56,9% w roku ubiegłym. W IV kwartale 2011 roku wskaźnik koszty do dochodów wyniósł 59,5% i uległ wzrostowi z poziomu 58,6% w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Portfel depozytów klientów na dzień 2011 roku wzrósł o 2 382 mln zł (9,3%) w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2010 roku.

Wartość należności od klientów brutto na dzień 31.12.2011 roku wzrosła o 1 385 mln zł (4,8%) w stosunku do stanu na dzień 31.12.2010 roku.

Aktywność biznesowa

Linia biznesowa: Bankowość detaliczna

Od początku roku Kredyt Bank otworzył prawie 120 tys. ror, z czego 94,5 tys. nowych Ekstrakont Plus z (oprocentowaniem 7% do 3000 zł).W samym IV kwartale było to 35 tys., w tym 32,6 tys. to rachunki Ekstrakonto Plus. Bank pozyskał w ten sposób ponad 50 tys. nowych klientów. W sumie na koniec IV kwartału Bank prowadził 689 tys. ror.

A to już wiesz?  STU na Życie najbardziej stabilne

Wartość portfela depozytów klientów detalicznych na koniec roku wyniosła 17,9 mld zł i była wyższa o 11,7% niż przed rokiem, w efekcie wprowadzenia nowych produktów oraz konkurencyjnego oprocentowania.

Liczba kont oszczędnościowych wyniosła 775 tysięcy i zwiększyła się o 25,6% w ciągu roku.

W IV kwartale Kredyt Bank przeprowadził sprzedaż emisji dwóch funduszy zagranicznych z ochroną kapitału: KBC Kuponowy Plus 1 oraz KBC Point Capped 1. Sprzedaż funduszy otwartych wyniosła 130 mln zł.

KBC TFI utrzymuje ponad 48% udział w rynku funduszy z ochroną kapitału.

Wzrosła sprzedaż ubezpieczeń inwestycyjnych Profit Plan, w IV kwartale wyniosła 273,98 mln zł. Kredyt Bank przeprowadził również dwie subskrypcje produktów inwestycyjnych w formie ubezpieczenia na życie i dożycie z ochroną kapitału – Aktywny Portfel oraz Złoty Procent 2.

W IV kwartale Banku wprowadził dwa nowe produkty kredytowe: Kredyt Celowy i Nowy Kredyt Gotówkowy. W listopadzie i grudniu, w trakcie kampanii reklamowej sprzedano 13 tys. kredytów na łączną kwotę 135 mln zł.

Linia Biznesowa: Fabryka Produktów Hipotecznych

W 2011 roku wartość kredytów mieszkaniowych udzielonych przez Kredyt Bank sięgnęła 1,43 mld PLN. Portfel kredytów hipotecznych Banku na koniec grudnia 2011 roku miał wartość 18 mld PLN, co dało Bankowi udział w rynku na poziomie 5,87%.

W IV kwartale Kredyt Bank zanotował 72% wzrost sprzedaży kredytów (wartość podpisanych umów) w stosunku do III kwartału 2011 roku oraz 44% wzrost kwartalnej sprzedaży r/r.

Na bardzo dobry wynik IV kwartału wpłynęła przede wszystkim bardzo oferta produktowa oraz jesienna kampania reklamowa kredytów hipotecznych. W trakcie kampanii Bank otrzymał blisko 6,5 tys. zgłoszeń internetowych od osób zainteresowanych kredytem hipotecznym. Łączna liczba wniosków o kredyt mieszkaniowy w 3 ostatnich miesiącach roku (12 755 szt.) wzrosła o 126% w stosunku do III i II kwartału ub. r.

Linia biznesowa: Bankowość Przedsiębiorstw

W 2011 roku Kredyt Bank pozyskał ponad 3,5 tys. nowych klientów z segmentu SME oraz 630 klientów z segmentu korporacyjnego.

A to już wiesz?  Zamienniki innowacyjnych leków dają wielomilionowe oszczędności w systemie służby zdrowia. Stanowią w Polsce 2/3 wszystkich sprzedawanych farmaceutyków

Przychody od klientów pozyskanych w latach 2010 i 2011 stanowiły prawie 18% łącznych przychodów linii przedsiębiorstw.

Wyniki cross-sellingu produktowego mierzone dynamiką wzrostu przychodów 2011 vs. 2010:

a) produkty finansowania handlu ? SME wzrost o 19%, Korporacje – wzrost o 33%

b) produkty cash management ? SME wzrost o 4%, Korporacje – spadek o 8%

c) produkty skarbowe ? SME wzrost 15%, Korporacje – wzrost o 4%

W IV kwartale Kredyt Bank realizował kolejny cykl Akademii Przedsiębiorcy ? w sumie zorganizowano już ponad 120 konferencji, w których udział wzięło prawie 7 tys. przedsiębiorców.

 

 

IV kw. 2011

III kw. 2011

IV kw. 2010

ROR ? liczba

689 tys.

675 tys.

634 tys.

Konto Oszczędnościowe ? liczba

775 tys.

735 tys.

617 tys.

Karty kredytowe (KB łącznie z Żagiel S.A.) ? liczba

189 tys.

192 tys.

205 tys.

Kredyty mieszkaniowe ? liczba nowo udzielonych

2,2 tys.

1,4 tys.

2 tys.

Kredyty mieszkaniowe ? wartość nowo udzielonych*

576,1 mln zł

335,7 mln zł

400,1 mln zł

Placówki Banku

373

374

381

* wartość umów podpisanych w okresie

Pełna prezentacja wyników finansowych Grupy dostępna jest na stronie www.kredytbank.pl

 

Kredyt Bank powstał w 1990 r. jako jeden z pierwszych prywatnych banków w Polsce. Obecnie jest dużym, giełdowym bankiem uniwersalnym, od lat zajmującym miejsce w pierwszej dziesiątce największych banków w Polsce.

Kredyt Bank dysponuje siecią 373 placówek na terenie całego kraju. Ponadto klienci mogą dziś korzystać z ponad 6700 bezpłatnych bankomatów. Do ich dyspozycji są również alternatywne formy dostępu do usług oparte na nowoczesnych technologiach informatycznych ? system bankowości elektronicznej KB24 oraz Call Center, dzięki którym klienci mają możliwość korzystania z produktów i usług banku z dowolnego miejsca w kraju i za granicą 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

 


Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy