Wiadomości branżowe

Bank Pekao SA – podsumowanie 2001 roku

Wbrew niekorzystnej sytuacji ekonomicznej kraju i kiepskim wynikom innych banków, Bank Pekao SA nie tylko zrealizował swoje ubiegłoroczne plany, ale nawet je przekroczył o 11 mln zł, osiągając 1,26 mld zł zysku netto. W porównaniu z rokiem 2000 zyski banku wzrosły o ponad 65%. W ciągu trzech lat Bank Pekao SA z przeciętnej spółki stał się najzyskowniejszym bankiem w Polsce. Skorzystają na tym akcjonariusze, którzy w tym roku dostaną połowę wypracowanego zysku, co daje po 3,80 zł na akcję. Dobra kondycja banku służy też klientom, którzy mogą korzystać z coraz nowszych i lepiej dostosowanych do ich potrzeb usług. 

Tylko w IV kwartale 2001 r. bank zaoferował swoim klientom lokaty jedno, dwu, trzy, pięcio i dziesięcioletnie, związane ze zmianami przepisów podatkowych, kartę z odroczonym terminem płatności Mastercard Pekao/Shell, usługę Tele Vip i usługę MoneyGram. Dzięki MoneyGram pieniądze mogą być szybko przesyłane pomiędzy 37 tysiącami lokal<?izacji w 150 krajach świata, przy zachowaniu całkowitego bezpieczeństwa, bez konieczności posiadania rachunku bankowego czy karty kredytowej. W 2001 r. zwiększono też ilość menedżerów klientów korporacyjnych, którzy objęli zindywidualizowaną obsługą blisko 30 tys. dużych, średnich oraz małych firm. 

Klientom, którzy mogli być rozczarowani malejącym w ubiegłym roku oprocentowaniem depozytów, bank zaproponował lokaty inwestycyjne Eurogwarancja i udziały w funduszach inwestycyjnych Pioneera – znajdujących się w grupie finansowej Pekao. Zainteresowanie pierwszą emisją Eurogwarancji było tak duże, że w ciągu 17 dni, ponad 15 tys. klientów wpłaciło do banku ponad 400 mln zł. W odpowiedzi na to zainteresowanie, bank ogłosił drugą subskrypcję, która zebrała kolejne 400 mln zł.

Z dużym zainteresowaniem spotkało się także rozpoczęcie sprzedaży przez Pekao SA jednostek funduszy inwestycyjnych. W 2001 roku udział funduszu Pioneer/Pekao w rynku funduszy inwestycyjnych wzrósł z 20 do 24%. Poprzez sieć placówek bank sprzedał jednostki funduszy inwestycyjnych o wartości 1,6 mld zł.

\”W sytuacji, kiedy stopy procentowe maleją i kiedy klienci muszą odprowadzać 20-proc. podatek od zysków z oszczędności, Polacy coraz częściej będą inwestować na rynku kapitałowym, szukając wyższej stopy zwrotu niż ta, którą zapewnia im depozyt bankowy\” – powiedziała Maria Wiśniewska, prezes zarządu Banku Pekao SA.

Aby ograniczać koszty działalności i ułatwić klientom kontakt z bankiem bank rozwija bankowość telefoniczną i internetową. Kolejne oddziały banku są podłączane do nowego systemu łączności. Klienci, którzy zakładają konta w tych oddziałach od razu mogą korzystać
z nowych kanałów dystrybucji. W 2001 roku bank postawił 199 bankomatów, choć planowano tylko 100. Obecnie liczba tych urządzeń wynosi 987. Bank nie zapomina też o zwolennikach bankowości tradycyjnej. W ubiegłym roku powstały 62 nowe placówki. Obecnie sieć Pekao SA liczy 812 placówek. Filie uruchamiane w 2001 r. to w większości małe, bardzo nowoczesne i zautomatyzowane mini-oddziały usytuowane na osiedlach mieszkaniowych i w centrach handlowych. W ubiegłym roku w oddziałach banku powstało 435 modułów VIP. Klienci VIP obsługiwani są w wydzielonych pomieszczeniach, zapewniających komfort i dyskrecję w czasie wykonywania operacji bankowych. Koncepcja tego modelu zakłada zaoferowanie klientom profesjonalnego, indywidualnego doradzania w zarządzaniu pieniędzmi.

Nowe produkty nie pozostały bez wpływu osiągnięcia rynkowe banku. Na koniec 2001 r. łączna liczba złotowych rachunków bieżących klientów detalicznych wyniosła ponad 2,8 mln (w tym rachunków Eurokonto – ponad 2,1 mln) i zwiększyła się od początku roku o ponad 200 tys. Liczba rachunków klientów korporacyjnych wyniosła prawie 313 tys. (wzrost o 4,5 tys.). Na koniec ubiegłego roku klienci detaliczni Pekao SA posługiwali się ponad 3,5 mln, a korporacyjni prawie 94 tys. kart płatniczych. W 2001 r. liczba kart dla klientów indywidualnych wzrosła o niespełna 349 tys., natomiast dla klientów instytucjonalnych o 7,7 tys.,

Za wyniki osiągnięte w 2001 roku Pekao SA zdobyło między innymi tytuł Najlepszego Banku w Polsce przyznany przez miesięcznik Global Finance oraz \”Złotego Byka i Niedźwiedzia\” dla najlepiej zarządzanej spółki w 2001 r. Analitycy amerykańskiego banku inwestycyjnego J.P. Morgan Chase uznali Pekao SA za najlepiej zarządzany bank w Europie Środkowej.

Źródło Bank Pekao SA. Dostarczył netPR.pl

Similar Posts