Wiadomości branżowe

Nowości w ofercie dla klientów instytucjonalnych

Od dzisiaj klienci instytucjonalni Banku BGŻ mają możliwość obniżenia opłaty za  prowadzenie pakietu w zależności od salda na rachunku bieżącym. Przy odpowiedniej wysokości salda opłata może zostać całkowicie zniesiona. Dodatkowo, wszyscy klienci instytucjonalni będą mogli bezpłatnie korzystać z bankomatów sieci Euronet.

– Mamy nadzieję, że nowa funkcjonalność zachęci klientów do utrzymywania wyższych sald na rachunkach bieżących – powiedziała Joanna Brzostek, dyrektor departamentu zarządzania sprzedażą MSP i Mikro. To atrakcyjne rozwiązanie dla klientów, dzięki któremu mają oni możliwość korzystania z nowoczesnych usług bankowych w ramach pakietu bez ponoszenia  jakichkolwiek opłat– dodała J. Brzostek.

Oferta Pakietów skierowana jest do klientów mikro oraz małych i średnich przedsiębiorstw o rocznych przychodach do 60 mln zł., w tym również do osób fizycznych prowadzących działalność wytwórczą w rolnictwie. W każdym pakiecie trzon stanowi rachunek bieżący i bankowość telefoniczna oraz karta płatnicza typu Maestro Business. Z myślą o swoich klientach, którzy zakupią jeden z ww. Pakietów, dodatkowo Bank wprowadził także możliwość zakupu innych produktów i usług na preferencyjnych warunkach, tj. niższe w porównaniu do standardowej oferty banku prowizje i opłaty za przelewy, wpłaty i wypłaty gotówkowe oraz prowizje od niektórych produktów kredytowych.

Źródło Bank BGŻ. Dostarczył netPR.pl

Similar Posts