PKO Bank Polski organizatorem Forum Rozwoju Biznesu

Cykl spotkań biznesowych dla klientów z sektora MSP i Bankowości Prywatnej PKO Bank Polski zorganizował w największych miastach w kraju. Partnerami merytorycznymi spotkań były firmy Deloitte, Diners Club oraz Bankowy Fundusz Leasingowy. Patronat medialny nad wydarzeniem objął Dziennik Gazeta Prawna, Forbes oraz Newsweek.

Celem projektu było przede wszystkim wypracowanie płaszczyzny komunikacji dla sektora MSP. PKO Bank Polski stworzył swoim klientom możliwość nawiązania współpracy między przedsiębiorcami aktywnymi w danym regionie, co może zaowocować nowymi projektami biznesowymi. Ponadto spotkania miały istotny walor edukacyjny – eksperci od analiz makroekonomicznych oraz podatków omówili trendy rynkowe oraz zmiany legislacyjne obowiązujące od przyszłego roku.

Forum Rozwoju Biznesu to dla PKO Banku Polskiego doskonała okazja do budowania długotrwałych relacji biznesowych. Spotkania z klientami to już tradycja w działalności wizerunkowej Banku. Od kilku lat wdrażamy ciekawe formuły tzw. mixerów biznesowych, obejmując swoim zasięgiem kolejne segmenty biznesowe – posumował Tomasz Zyśko, dyrektor zarządzający kierujący pionem sprzedaży detalicznej w PKO Banku Polskim.

W Warszawie, Poznaniu, Sopocie i Katowicach odbyły się panele makroekonomiczne, biznesowe i prawno-podatkowe, które miały charakter interaktywny. Uczestnicy mogli więc podnosić interesujące ich kwestie w trakcie sesji pytań i odpowiedzi. Panelom towarzyszyła część nieoficjalna.

Panel makroekonomiczny, który spotkał się z największym zainteresowaniem uczestników, poprowadził Łukasz Tarnawa, główny ekonomista PKO Banku Polskiego. Przedstawił ocenę kondycji i perspektywy polskiej gospodarki oraz szanse i zagrożenia wynikające z tej analizy dla firm z sektora MSP. Według niego sytuacja polskiej gospodarki jest stabilniejsza w porównaniu z krajami regionu, m.in. dzięki relatywnie niskiemu zadłużeniu rodzimych gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, co dodatkowo dzięki stabilnej sytuacji sektora bankowego daje podstawy do zwiększania akcji kredytowej wpierającej rozwój gospodarczy. Sytuacja przedsiębiorstw jest stabilna, w efekcie skala wzrostu bezrobocia spowodowana spowolnieniem gospodarczym okazała się mniejsza od oczekiwań, co skutkuje stabilizacją wzrostu konsumpcji prywatnej. W 2011 r. główny ekonomista PKO Banku Polskiego prognozuje stopniowe przyspieszenie wzrostu PKB, umocnienie się złotego oraz wyższe stopy procentowe. Głównym źródłem ryzyka dla kształtowania się otoczenia makroekonomicznego działalności firm pozostaje niepewna sytuacja gospodarki globalnej.

Natomiast panel biznesowy poprowadzony przez przedstawicieli Bankowego Funduszu Leasingowego oraz panel prawno-podatkowy zorganizowany przez przedstawicieli Deloitte, dostarczyły uczestnikom Forum podpowiedzi w zakresie optymalizacji finansowania środków trwałych oraz należności podatkowych w działalności MSP.

***

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego pod względem wyników finansowych. Po 3. kwartale 2010 roku osiągnął zysk netto w wysokości 2,5 mld zł. Z 28-procentowym udziałem w rynku Bank zajmuje także czołowe miejsce w sprzedaży kredytów, oferując oprócz tradycyjnych hipotek komercyjnych również preferencyjne kredyty mieszkaniowe z dopłatą państwa. PKO Bank Polski jest wielokrotnie nagradzany w wielu prestiżowych rankingach. Oferta kredytu hipotecznego, pod względem dostosowania do nietypowych oczekiwań klientów, została uznana za najlepszą na rynku przez porównywarkę finansową Comperia.pl. Bank został również doceniony za elastyczność oferty tych kredytów, które mogą być udzielane na sfinansowanie różnych celów oraz w kategorii najlepszego banku oszczędnościowo-inwestycyjnego. Bank jest też m.in. laureatem „Złotego Bankiera” za najlepszy na rynku kredyt hipoteczny, a także zwycięzcą konkursu „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców” oraz posiadaczem certyfikatu „Firma Przyjazna Klientowi”. Według analiz firmy badawczej MillwardBrown SMG/KRC PKO Bank Polski cieszy się najwyższym zaufaniem spośród badanych instytucji finansowych – 3/4 ankietowanych ufa jego stabilności finansowej. PKO Bank Polski jest również najsilniejszym wizerunkowo bankiem w kraju, o czym świadczy pozycja lidera rankingu Top Marka według magazynu „Press”. Jest także najdroższą marką na polskim rynku bankowym – specjaliści z magazynu „The Banker" wycenili jej wartość na miliard dolarów.

Źródło PKO Bank Polski. Dostarczył netPR.pl

Źródło informacji - Newseria

Authors
Tags , , ,

Related posts

Top