Konto Wiadomości branżowe

Aktualizacja zasad polityki dywidendowej PKO Banku Polskiego

PKO Bank Polski modyfikuje politykę dywidendową. Wprowadzane zmiany mają na celu z jednej strony zapewnienie przewidywalności dla akcjonariuszy w zakresie strumienia oczekiwanych dywidend a z drugiej wzmocnienie bezpieczeństwa Banku z perspektywy depozytariuszy i obligatariuszy. Nowa polityka ma także na celu optymalizację struktury kapitałów Banku oraz dostosowanie zasad wypłady dywidendy nowego ładu regulacyjnego i otoczenia gospodarczego.

Dotychczasowa polityka zdefiniowana w prospekcie emisyjnym PKO Banku Polskiego z 2009 roku przewidywała stały współczynnik wypłaty dywidendy (payout ratio) równy 40% jednostkowego zysku netto Banku za dany rok obrotowy, z zastrzeżeniem innych czynników określonych w polityce. Obecnie zostaje on zastąpiony limitami związanymi z dążeniem do utrzymania wskaźników wypłacalności na odpowiednich poziomach. Wprowadzana aktualizacja jest wynikiem analizy otoczenia regulacyjnego, w szczególności zaleceń nadzorczych Komisji Nadzoru Finansowego, gospodarczego oraz długoterminowych perspektyw rozwoju Banku.

Nowa polityka dywidendowa zakłada stabilne kształtowanie wypłat z zysku dla akcjonariuszy przez Bank w długim terminie w kwocie nadwyżki kapitału powyżej przyjętych minimalnych wskaźników adekwatności kapitałowej:

  • współczynnik wypłacalności Banku oraz Grupy Kapitałowej Banku (CAR – capital adequacy ratio) powyżej 12,00% z zachowaniem niezbędnego bufora kapitałowego,
  • współczynnik wypłacalności dla funduszy rdzennych Banku oraz Grupy Kapitałowej Banku (common equity Tier 1 ratio) powyżej 9,00% z zachowaniem niezbędnego bufora kapitałowego.

Zmiana polityki dywidendowej pozwoli na bardziej elastyczne podejście do kwestii dzielenia się przez PKO Bank Polski zyskami z akcjonariuszami.

PKO Bank Polski planuje prowadzić stabilną politykę wypłaty dywidendy w oparciu o jasne reguły, które będą zrozumiałe dla naszych inwestorów. Będziemy dążyli do wypłaty co roku nadwyżki kapitału, przy jednoczesnym zachowaniu bezpiecznego poziomu współczynników wypłacalności  – mówi Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego.

PKO Bank Polski jako jedyny przedstawiciel sektora na warszawskiej giełdzie, dokonywał konsekwentnie wypłat dywidendy w każdym roku od momentu debiutu w 2004 roku, co świadczy o silnych fundamentach i rosnących wynikach finansowych. W ostatnich dwóch latach wypłacił łącznie w formie dywidendy kwotę 4,85 mld zł, co stanowiło 84% zysku netto za ten okres. W ostatnich 5 latach współczynnik wypłaty dywidendy Banku kształtował się powyżej 50%, a średnia stopa dywidendy wyniosła ponad 3% rocznie. To jedne z najwyższych wskaźników wśród banków w Europie.

Aktualizacja polityki w zakresie wypłaty dywidendy została przyjęta przez Radę Nadzorczą PKO Banku Polskiego 4 kwietnia br.

***

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Skonsolidowany zysk netto PKO Banku Polskiego za 2011 rok wyniósł 3,8 mld zł. Bank jest regularnie nagradzany w prestiżowych rankingach. Został uhonorowany nagrodą „Bank of the Year in Poland” przyznawaną przez międzynarodowy miesięcznik The Banker. Doceniono zarówno jego wyniki finansowe, jak i kompleksową modernizację. Instytut Rachunkowości i Podatków uhonorował Raport roczny PKO Banku Polskiego za 2010 rok Nagrodą Główną w konkursie „The Best Annual Report” w kategorii Banki i instytucje finansowe. Dwa produkty PKO Banku Polskiego: kredyt gotówkowy i lokata bankowa, zostały nagrodzone przez miesięcznik Reader’s Digest certyfikatami “Produkt Roku 2011” jako najczęściej i najchętniej wybierane przez klientów. Bank jest też m.in. laureatem “Złotego Bankiera” za najlepszy na rynku kredyt hipoteczny, zwycięzcą konkursu “Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców”, posiadaczem certyfikatu “Firma Przyjazna Klientowi” oraz najlepszym bankiem komercyjnym według Warsaw Business Journal. Innowacyjne rozwiązania bankowości korporacyjnej PKO Banku Polskiego zostały nagrodzone w konkursie Europrodukt. Bank otrzymał w ostatniej edycji tego konkursu trzy statuetki w kategorii produkt – za rachunek płacowy i skonsolidowany oraz rachunek escrow. Ponadto system bankowości elektronicznej iPKO Biznes po raz drugi zdobył Medal Europejski. PKO Bank Polski jest również najsilniejszym wizerunkowo bankiem w kraju, o czym świadczy pozycja lidera rankingu “Top Marka” według magazynu Press oraz tytuł Marki Godnej Zaufania przyznany przez miesięcznik Reader’s Digest. Jest także najdroższą marką na polskim rynku bankowym. Specjaliści z magazynu The Banker wycenili jej wartość na 1,5 mld dolarów, a w rankingu Rzeczpospolitej „Polskie Marki 2011” jej wartość została określona na 3,75 mld złotych. Działalność filantropijna PKO Banku Polskiego została doceniona przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, która przyznała Bankowi oraz Inteligo Financial Services statuetkę Dobroczyńcy Roku 2010, oraz przez Forum Darczyńców w Polsce, które przyznało Bankowi Nagrodę Specjalną za długoletnie i konsekwentne wspieranie działań społecznie użytecznych. 

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy