Tag Archives: oferty

Warta umacnia pozycję w ubezpieczeniach majątkowych

Warta umacnia pozycję w ubezpieczeniach majątkowych

Warta majątkowa zebrała 1,9 mld zł składek przypisanych brutto w I połowie 2013 r. Dynamika na poziomie 103,7% oznacza, że firma umacnia się na pozycji wicelidera w segmencie ubezpieczeń majątkowych. Łączne przychody ze składek obu spółek Warty - życiowej i …

Top