Tag Archives: netto

Rekomendacja dotycząca wypłaty dywidendy za 2011 rok

Wypłatę dywidendy w wysokości 40,15 proc. zysku netto za 2011 rok, co oznacza 1,27 zł na jedną akcję zarekomendował Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Zarząd PKO Banku Polskiego. Podjęta dziś uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Banku.

Zaproponowana przez Zarząd wysokość …

Top