Konto Wiadomości branżowe

Zysk Wind Mobile wyższy w trzecim kwartale o 300%

Spółka Wind Mobile S.A. opublikowała wyniki za trzy kwartały 2011. W trzecim kwartale 2011 roku spółka osiągnęła przychody w wysokości 2 789 603,94 PLN. Zysk netto w tym okresie wyniósł 291 548,51 PLN, co stanowi 300%

Spółka Wind Mobile S.A. opublikowała wyniki za trzy kwartały 2011.

W trzecim kwartale 2011 roku spółka osiągnęła przychody w wysokości 2 789 603,94 PLN. Zysk netto w tym okresie wyniósł 291 548,51 PLN, co stanowi 300% wzrostu rok do roku. Po trzech kwartałach roku 2011 przychody Wind Mobile kształtują się na poziomie 7 770 282,11 PLN, a zysk netto wyniósł 1 815 841,55 PLN.

Wyniki Wind Mobile osiągnięte w okresie objętym raportem są efektem konsekwentnej realizacji przyjętej strategii. Inwestycje poczynione w rozwój działu Mobilnej Rozrywki przyniosły wymierne owoce. Wzrost przychodów za trzy kwartały 2011 w porównaniu do analogicznego okresu roku 2010 wynosi 33,9%, a zysk netto w tych okresach wzrósł o 64,8%. Jest to efekt rosnącego udziału powtarzalnych i wysokomarżowych przychodów. Warto podkreślić, że dotychczas osiągnięty zysk netto jest o 24% wyższy od zysku netto wypracowanego przez Wind Mobile w całym roku 2010.

Pełna treść raportu dostępna jest tu – Raport kwartalny Wind Mobile Q3 2011

 

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy