Konto Wiadomości branżowe

ZWZ ING Banku Śląskiego

ZWZ ING Banku Śląskiego zatwierdziło 19 kwietnia br., skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego oraz sprawozdanie finansowe ING Banku Śląskiego za 2011 rok, a także podział zysku ING Banku Śląskiego za

ZWZ ING Banku Śląskiego zatwierdziło 19 kwietnia br., skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego oraz sprawozdanie finansowe ING Banku Śląskiego za 2011 rok, a także podział zysku ING Banku Śląskiego za 2011 rok.

ZWZ ING Banku Śląskiego podjęło decyzję o nie wypłaceniu dywidendy za 2011 roki przeznaczeniu zysku wypracowanego w 2011 roku na wzmocnienie kapitału. Decyzja jest zgodna z zaleceniami Komisji Nadzoru Finansowego i stanowi potwierdzenie świadomego zarządzania bankiem z dbałością o klientów i bezpieczeństwo systemu bankowego.

Podział zysku ING Banku Śląskiego za 2011 rok (w zł):

1. zysk brutto   

1.131.641.893,97

2. obciążenia podatkowe

227.883.630,78

3. zysk netto

903.758.263,19

    a) kapitał rezerwowy

853.758.263,19

    b) fundusz ryzyka ogólnego

50.000.000,00

ZWZ ING Banku Śląskiego udzieliło również członkom Zarządu Banku oraz członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.

A to już wiesz?  Poczta Polska z domem mediowym

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy