Wiadomości branżowe

Zmiany funkcjonalności Rachunków Oszczędnościowych i Rachunków Lokacyjnych

MultiBank – detaliczna część BRE Banku SA- wprowadził zmiany w funkcjonalności rachunków oszczędnościowych oraz rachunków lokacyjnych. Klient uzyskał możliwość włączenia lub wyłączenia w dowolnym momencie mechanizmu kontroli kwoty progowej, zgodnie z dyspozycją posiadacza rachunku. Wyłączenie mechanizmu automatycznej kontroli kwoty progowej spowoduje, że Klient sam zadecyduje o zasileniu rachunku oszczędnościowego lub lokacyjnego.

Rachunek oszczędnościowy, tzw. saving skierowany jest do osób fizycznych a rachunek lokacyjny do firm. Produkty te mozna uruchomić w ramach ROR-u lub rachunku bieżącego. Saving pozwala na korzystne lokowanie nawet chwilowych nadwyżek finansowych i w przeciwieństwie do lokat umożliwia dysponowanie środkami bez utraty odsetek. Wystarczy złożyć odpowiednią dyspozycję przez telefon lub w Centrum Usług Finansowych, aby pieniądze powyżej ustalonego limitu były automatycznie przekazywane na wyżej oprocentowany rachunek oszczędnościowy czy rachunek lokacyjny. Kiedy saldo na rachunku spadnie poniżej ustalonego limitu pieniądze z rachunku oszczędnościowego zostaną przekazane na ROR lub rachunek bieżący, aby uzupełnić limit. Środki na rachunku oszczędnościowym można lokować na dowolny okres, a im większa zgromadzona kwota, tym MultiBank oferuje wyższe oprocentowanie.

Źródło Grupa mBank. Dostarczył netPR.pl

Similar Posts