Wiadomości branżowe

Zmiana oprocentowania kredytów i depozytów

Bank Pekao SA zmniejsza stawki oprocentowania złotowych kredytów i lokat oraz rachunków bieżących dla klientów detalicznych. Oprocentowanie kredytów spada o 1 lub 1,5 p.p., czyli bardziej niż depozytów, których oprocentowanie zmniejsza się od 0,1 do 1,5 p.p.

Największe redukcje dotyczą kredytów mieszkaniowych, które Bank Pekao SA traktuje priorytetowo. Ta grupa produktów cieszy się bowiem bardzo dużym i stale rosnącym zainteresowaniem klientów, a ze względu na stosunkowo duże kwoty stawka oprocentowania ma ogromne znaczenie dla kredytobiorcy. Po obniżce o 1,5 p.p. oprocentowanie kredytu hipotecznego DOM wynosi obecnie już od 9,5 proc. Zmiana wchodzi w życie od 6 lutego 2002 r.

Oprocentowanie pozostałych kredytów dla klientów indywidualnych m.in. pożyczki gotówkowej, kredytu samochodowego czy pożyczki w Eurokoncie spadło przeciętnie o 1 p.p., a nowe stawki obowiązywać będą od 15 marca 2002 r.

Oprocentowanie lokat zmniejsza się w różnym stopniu od 0,1 dla lokat 1-tygodniowych do 1,5 dla lokat 1-miesięcznych i dłuższych. Oprocentowanie wszystkich wariantów Eurokont zmienia się tylko o 0,5 p.p, zaś oprocentowanie Eurokonta WWW zostało utrzymane na dotychczasowym poziomie 4%. Nowe stawki oprocentowania lokat obowiązują od 6 lutego 2002 r. zaś oprocentowania Eurokont od 15 marca 2002 r.

Szczegółowo nowe stawki dla poszczególnych produktów:

Kredyty i pożyczki mieszkaniowe
(obowiązuje od 6 lutego 2002 r.)
– Kredyt hipoteczny DOM – od 9,50
– Pożyczka hipoteczna – od 11,50
– Kredyt budowlano-hipoteczny DOM – część budowlana od 10,50; część hipoteczna od 9,50

Kredyty i pożyczki w PLN
(obowiązuje do 6 lutego 2002 r.)

– Stopa bazowa – 9,50

Kredyty i pożyczki w PLN
(obowiązuje od 15 marca 2002 r.)
Stopa podstawowa
– stała – 18,75
– zmienna – 19,75
Pożyczka gotówkowa
a) wg stałej stopy procentowej – od 18,75
b) wg zmiennej stopy procentowej – od 19,75
Kredyt na zakup towarów i usług w systemie ratalnym – od 22,25
Kredyt na zakup środków transportu:
a) wg stałej stopy procentowej – od 17,75
b) wg zmiennej stopy procentowej – od 18,75
Pożyczka w EUROKONCIE – 19,75
Kredyt na zakup papierów wartościowych – od 14,50
OVERDRAFT (EUROKONTO) – 26,33

Depozyty w PLN
(obowiązuje od 6 lutego 2002 r.)
[rodzaj rach. /oprocentowanie zmienne / oprocentowanie stałe]
bieżące /avista/* 0,10 / –
1-tygodniowe – / 3,00
2-tygodniowe – / 3,50
3-tygodniowe – / 4,00
1-miesięczne – / 5,00
2-miesięczne 5,50 / 4,50
3-miesięczne 5,60 / 4,50
6-miesięczne 5,80 / 3,50
12-miesięczne 6,20 / –
24-miesięczne 6,30 / –
36-miesięczne 6,40 / –

rentierskie:
a) odsetki naliczane co trzy miesiące 6,80 / –
b) odsetki naliczane co miesiąc 6,70 / –
* nie uległo zmianie

Eurokonto
(obowiązuje od 15 marca 2002 r.)
[rodzaj rachunku – oprocentowanie zmienne]
EROKONTO JUNIOR, OK., STANDARD, PLUS, VIP, PRESTIŻ – 1,50
EUROKONTO WWW * – 4,00
* nie uległo zmianie

Źródło Bank Pekao SA. Dostarczył netPR.pl

Similar Posts