Wiadomości branżowe

Wyniki ATM S.A. kontynuują rajd w górę

ATM S.A. opublikowała skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2013 roku. Osiągnięte w II kwartale br. wyniki były istotnie lepsze niż wypracowane w analogicznym okresie 2012 roku, co przełożyło się na wysoką dynamikę wzrostu zysków Spółki: marża ze sprzedaży wyniosła 37,9 mln zł (wzrost o 7%), EBITDA 22,1 mln zł (wzrost o 12% r/r), zysk operacyjny 12,7 mln zł

ATM S.A. opublikowała skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2013 roku. Osiągnięte w II kwartale br. wyniki były istotnie lepsze niż wypracowane w analogicznym okresie 2012 roku, co przełożyło się na wysoką dynamikę wzrostu zysków Spółki: marża ze sprzedaży wyniosła 37,9 mln zł (wzrost o 7%), EBITDA 22,1 mln zł (wzrost o 12% r/r), zysk operacyjny 12,7 mln zł (wzrost o 21% r/r), zaś zysk netto z działalności kontynuowanej 8,5 mln zł (wzrost o 21% r/r).

Spółka nadal koncentruje się na rozwoju usług związanych z centrami danych (kolokacji i hostingu), co zaowocowało znaczącym wzrostem przychodów i marży ze sprzedaży. W połączeniu ze stabilnym poziomem kosztów stałych wzrosty te przełożyły się na istotne zwiększenie zysku operacyjnego i EBITDA.

W pierwszym półroczu 2013 roku przychody z usług centrów danych wzrosły o 16% w stosunku do analogicznego okresu 2012 roku
i osiągnęły poziom ponad 27,5 mln zł. W szczególności bardzo dobry był drugi kwartał br., w którym po raz pierwszy w historii Spółki przekroczone zostało 14 mln zł przychodów z kolokacji (14,3 mln zł, wzrost o prawie 20% r/r). Ponad 96% przychodów stanowią przychody abonamentowe, w większości oparte na długoterminowych umowach, gwarantując stabilność przychodów w kolejnych okresach.

? Konsekwentnie realizowana strategia, zakładająca systematyczne zwiększanie udziału przychodów z usług kolokacji poprzez umacnianie pozycji lidera polskiego rynku usług centrów danych oraz poszerzanie portfela klientów zagranicznych, przynosi spodziewane efekty. Jesteśmy szczególnie zadowoleni z faktu, że udaje nam się utrzymać nieco wyższą dynamikę wzrostu przychodów kolokacyjnych niż szacowane przez niezależnych ekspertów tempo wzrostu wartości całego rynku tego typu usług w Polsce ? powiedział Maciej Krzyżanowski, Prezes Zarządu ATM S.A.

Wyniki finansowe drugiego pod względem udziału w strukturze przychodów ATM obszaru działalności ? usług transmisji danych ? również zanotowały solidny wzrost. Przychody z tego tytułu za I półrocze 2013 r. osiągnęły 24,5 mln zł (wzrost o ponad 14% r/r).
W przychodach ze sprzedaży usług dostępu do Internetu, Spółka, podobnie jak inni operatorzy telekomunikacyjni, odnotowuje dalsze spadki przychodów. W drugim kwartale bieżącego roku przychody z tego tytułu wyniosły 4,6 mln zł (spadek o ok. 2% q/q).

A to już wiesz?  Portal Bankier.pl przejmuje portale PIT.pl i VAT.pl

? Na szczęście przychody ze sprzedaży usług dostępu do Internetu w coraz mniejszym stopniu obciążają wzrosty w pozostałych obszarach działalności, jako że udział marży ze sprzedaży tych usług w całości marży abonamentowej uzyskiwanej przez Spółkę wyniósł w pierwszym półroczu 2013 roku już tylko 13% (vs. 17% w analogicznym okresie 2012 roku) ? dodał Tadeusz Czichon, Wiceprezes Zarządu ATM S.A.

Spółka od wielu kwartałów konsekwentnie zwiększa swoje zyski operacyjne. Reprezentatywny dla wartości spółki skumulowany zysk EBITDA za poprzednie cztery kwartały stale rośnie i osiągnął na koniec pierwszego półrocza 2013 roku około 47 mln zł:
?

EBITDA za ostatnie 4 kwartały ? na koniec danego okresu (w mln zł)

I kw. 2011  34,8
II kw. 2011 36,3
III kw. 2011 35,8
IV kw. 2011 37,1
I kw. 2012        38,7
II kw. 2012 39,4
III kw. 2012 40,2
IV kw. 2012 44,3
I kw. 2013 45,1
II kw. 2013 46,9

 

Począwszy od obecnego okresu sprawozdawczego Grupa Kapitałowa ATM S.A. prezentuje wyniki spółki mPay S.A. jako działalność zaniechaną, w związku z decyzją Zarządu ATM o przeznaczeniu posiadanych przez ATM akcji mPay S.A. do zbycia i ostatecznym wycofaniu się Grupy Kapitałowej ATM S.A. z działalności w zakresie płatności mobilnych.

ATM S.A. jest spółką teleinformatyczną, notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Pod markami ATMAN i Thinx Poland świadczy usługi telekomunikacyjne dla przedsiębiorstw i instytucji w oparciu o własne sieci światłowodowe i centra danych. Najważniejsze składniki oferty ATM to: dostęp do Internetu, szerokopasmowa transmisja danych oraz usługi kolokacji i hostingu. Spółka świadczy także usługi telefoniczne oraz outsourcingu telekomunikacyjnego. Głównymi odbiorcami usług są operatorzy telekomunikacyjni, media tradycyjne i portale internetowe oraz firmy z sektora finansowego, handlowego i przemysłowego. Dokładniejsze informacje pod adresem: www.atm.com.pl.

ATM S.A. jest spółką teleinformatyczną, notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Pod markami ATMAN i Thinx Poland świadczy usługi telekomunikacyjne dla przedsiębiorstw i instytucji w oparciu o własne sieci światłowodowe i centra danych. Najważniejsze składniki oferty ATM to: dostęp do Internetu, szerokopasmowa transmisja danych oraz usługi kolokacji i hostingu. Spółka świadczy także usługi telefoniczne oraz outsourcingu telekomunikacyjnego. Głównymi odbiorcami usług są operatorzy telekomunikacyjni, media tradycyjne i portale internetowe oraz firmy z sektora finansowego, handlowego i przemysłowego.
Dokładniejsze informacje pod adresem: www.atm.com.pl.

Źródło ATM S.A.. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy