Wynagrodzenie wypłać w listopadzie

Pod koniec roku przedsiębiorcy mogą dodatkowo zarobić. Podatkowym zyskiem będzie wypłata przed terminem wynagrodzenia za listopad, a z opóźnieniem - za październik. Przedsiębiorca uzyska w ten sposób kredyt podatkowy na ponad 4 miesiące.


Do 20 grudnia podatnik rozliczający się według skali oraz podatkiem liniowym opłaca zaliczki w podwójnej wysokości za listopad. Powodem jest brak płatności zaliczki za grudzień. Dopiero w rozliczeniu rocznym podatnik musi uzupełnić ewentualny niedobór, spowodowany obniżoną w stosunku do podatku do zapłaty, wartością zaliczek.

Optymalne jest więc ograniczanie przychodów w listopadzie i podwyższanie za ten miesiąc kosztów podatkowych. Takie postępowanie odsuwa wartość zobowiązania podatkowego aż do końca kwietnia, czyli do czasu ostatecznego rozliczenia roku.

Zasady dotyczące zaliczek za listopad nie dotyczą podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, dla których rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym. W ich przypadku bowiem zaliczka za ostatni miesiąc jest uiszczana w wysokości zaliczki za miesiąc poprzedni do 20. dnia ostatniego miesiąca roku podatkowego; ostateczne rozliczenie podatku za rok podatkowy następuje w terminie ustalonym do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (poniesionej straty) za ten rok. Jeśli zatem rok podatkowy różni się od kalendarzowego, miesiąc „tworzenia kosztów” będzie przesunięty w czasie, niemniej również wystąpi.

 

Piotr Szulczewski

Analityk obszaru Firma i podatki

Bankier.pl

Więcej informacji: http://www.bankier.pl/wiadomosc/Wynagrodzenie-wyplac-w-listopadzie-2248035.html. Przy powoływaniu się na analizę prosimy o podanie źródła Bankier.pl.


Źródło Bankier.pl. Dostarczył netPR.pl

Źródło informacji - Newseria

Authors
Tags , , ,

Related posts

Top