Sierpień miesiącem wzrostów w Rainbow Tours

Teaser

W raporcie bieżącym numer 30/2013 z dnia 25.09.2013 Zarząd Rainbow Tours S.A. informuje, że wartość jednostkowych przychodów ze sprzedaży z tytułu organizacji imprez turystycznych w sierpniu 2013 r. wyniosła 136,3 mln zł, co w porównaniu z analogicznym okresem 2012 r., w którym przychody wyniosły 106,7 mln zł, stanowi wzrost sprzedaży o 27,7 %.

Przychody ze sprzedaży spółki w rachunku narastającym za okres od 1 stycznia do 31 sierpnia 2013 roku wyniosły 542,7 mln zł i są wyższe o 30,0 %, od przychodów za okres od 1 stycznia ? 31 sierpnia 2012 roku, które wyniosły 417,6 mln zł.

Zarząd Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. informuje, że wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. wyniosła w sierpniu 2013 r. 147,4 mln zł, co w porównaniu z analogicznym okresem 2012 r., w którym przychody wyniosły 112,7 mln PLN, stanowi wzrost sprzedaży o 30,8 %. Przychody ze sprzedaży Grupy w rachunku narastającym za okres od 1 stycznia do 31 sierpnia 2013 roku wyniosły 591,6 mln zł i są wyższe o 32,9 %, od przychodów za okres od 1 stycznia ? 31 sierpnia 2012 roku, które wyniosły 445,3 mln zł.

Źródło Rainbow Tours. Dostarczył netPR.pl

Źródło informacji - Newseria

Authors
Top