Konto Wiadomości branżowe

Samorządowe debaty podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2012

Na kondycję europejskiej gospodarki w znacznym stopniu wpływają samorządy. Do debat o bieżącej sytuacji finansowej samorządów w Polsce i Europie, najnowszych trendach w zarządzaniu metropolią, projekcie ustawy metropolitarnej oraz najlepszych inwestycjach komunalnych przygotowują się już uczestnicy największej imprezy biznesowej w Europie Centralnej. Kto i o jakich samorządowych tematach będzie dyskutował podczas zbliżającego się Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2012?

Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress – EEC), największa impreza biznesowa w Europie Centralnej odbędzie się między 14. a 16. maja w jedenastu katowickich lokalizacjach. Trzy kongresowe dni wypełnią liczne debaty, spotkania, wydarzenia towarzyszące, w których weźmie udział około sześć tys. gości z całego globu. Jedna ze ścieżek tematycznych Kongresu poświęcona zostanie tematyce samorządowej, miastom, metropoliom i regionom.

Podczas tegorocznego, IV Europejskiego Kongresu Gospodarczego, porozmawiamy o samorządach, budżetowaniu, przyszłości inwestycji w kontekście ograniczeń, planowanego wprowadzenia reguły wydatkowej dla jednostek samorządu terytorialnego oraz funduszach unijnych i nowej perspektywie finansowej – zapowiada Wojciech Kuśpik, inicjator EEC, prezes Grupy PTWP SA.

Światowe i europejskie trendy w rozwoju metropolii, gospodarcze znaczenie współczesnych megamiast oraz kształtowanie ustroju metropolitalnego na świecie i w kraju – to wybrane z samorządowych zagadnień, które zostaną poruszone podczas IV EEC. Kolejne obejmą m. in.: kryteria metropolitalności – fakty, ambicje, dotychczasowe doświadczenia, przyczyny niepowodzeń prac nad ustawa metropolitalną; mechanizmy ułatwiające zarządzanie i integrowanie obszarów metropolitalnych, a także zagrożenia i szanse dla gmin i powiatów sąsiadujących z obszarami metropolitalnymi. Osobny panel zostanie poświęcony inwestycjom komunalnym, ich dynamice wobec coraz mniejszych możliwości kredytowania wkładu własnego przez samorządy.

Uczestnicy Europejskiego Kongresu Gospodarczego dyskutować będą także o sytuacji finansowej samorządów w Europie oraz o regule finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego (JST) w Polsce. Szukać będą odpowiedzi na pytania takie jak: czy w wielkich miastach źródłem deficytu i długu są wyłącznie inwestycje? Czy produktywne inwestycje są źródłem wzrostu dochodów własnych? Jak złota reguła finansów samorządowych wpisuje się Wieloletni Plan Finansowy Państwa? Gdzie szukać oszczędności w JST i jak efektywne wykorzystać i zarządzać majątkiem samorządowym, oraz dlaczego partnerstwo publiczno-prywatne postrzegane jako recepta na problemy gmin i powiatów wciąż nie nabiera rozpędu?

Podczas EEC 2012 wręczone zostaną także nagrody dla laureatów konkursu samorządowego – Top Inwestycje Komunalne 2012. Organizowany przez Portalsamorzadowy.pl plebiscyt wskaże 10 najważniejszych inwestycji komunalnych w Polsce prowadzonych przez samorządy lub podmioty, w których mają one udziały. Pierwsza 20. nominowanych już została wyłoniona. Głosować można na stronie www.portalsamorzadowy.pl/serwis/top-inwestycje-komunalne-2012/nominacje/.

W drugim dniu Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach odbędzie się też otwarte posiedzenie Komisji Skarbników Unii Metropolii Polskich.

W sesjach samorządowych IV Europejskiego Kongresu Gospodarczego wezmą udział m.in.: Elżbieta Bieńkowska, Minister Rozwoju Regionalnego; Mirosław Czekaj, Skarbnik m.st. Warszawy, Skarbnik Zarządu Unii Metropolii Polskich; Ryszard Grobelny, Prezydent Poznania, Prezes Związku Miast Polskich; Irena Herbst, Prezes Zarządu Fundacji Centrum PPP, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki w latach 2002-2005; Danuta Hübner, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Przewodnicząca Komisji Rozwoju Regionalnego w Parlamencie Europejskim; Danuta Kamińska, Skarbnik Katowic, Przewodnicząca Komisji Skarbników Miast Unii Metropolii Polskich; Adam Matusiewicz, Marszałek Województwa Śląskiego; Jan Olbrycht, Poseł do Parlamentu Europejskiego; Józef Sebesta, Marszałek Województwa Opolskiego; Marek Sowa, Marszałek Województwa Małopolskiego; Piotr Uszok, Prezydent Katowic; Frédéric Vallier, Sekretarz Generalny Rady Gmin i Regionów Europy (CEMR); Oldřich Vlasák, Prezes Związku Miast i Gmin Czeskiej Republiki, Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, Członek Komisji ds. Rozwoju Regionalnego w Czechach; Joachim Zeller, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Członek Komisji ds. Rozwoju Regionalnego z Niemiec i Krzysztof Żuk, Prezydent Lublina.

###

Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress – EEC) w Katowicach to największa impreza biznesowa w Europie Środkowej, trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem najważniejszych osobistości świata polityki, biznesu, nauki oraz ekonomii. Podczas EEC 2011, w 100 sesjach tematycznych, debatach i imprezach towarzyszących wzięło udział
około 6000 gości z Polski i z zagranicy.

Europejski Kongres Gospodarczy został uznany za forum jednej z najbardziej reprezentatywnych dyskusji o przyszłości Europy, tezy wystąpień najważniejszych uczestników są często cytowane i szeroko komentowane.

Organizatorem Europejskiego Kongresu Gospodarczego, od pierwszej edycji w 2009 roku, jest Grupa PTWP SA, wydawca m.in. Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł oraz portalu wnp.pl.

Więcej informacji o Europejskim Kongresie Gospodarczym 2012 – www.eecpoland.eu

Zapraszamy również:

Facebook: http://www.facebook.com/EECKatowice

Twitter: https://twitter.com/EECKatowice

Blip: http://eeckatowice.blip.pl/

Wirtualne biuro prasowe: http://media.eecpoland.eu/

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy