Wiadomości branżowe

Roczne wyniki Sage sp. z o.o. przewyższyły plany

Sage sp. z o.o., wiodący producent i dostawca oprogramowania wspomagającego zarządzanie dla sektora MSP w Polsce podsumował wyniki za swój rok finansowy 2011. Polska spółka, na tle krajowego rynku jak i Grupy Sage, wykazała w minionym roku wysoką dynamikę wzrostu.

W roku obrachunkowym 2011, zamkniętym 30 września, polska spółka Sage wypracowała obroty na poziomie 75 597 tys. zł, czyli 25 proc. wyższe niż w roku ubiegłym (w 2010 obroty Sage sp. z o.o. wyniosły 60 465 tys. zł). Producent oprogramowania wykazał jeszcze lepszą dynamikę zysku netto, notując 35 proc. wzrost w stosunku do roku 2010 – zysk netto w 2011 r. wyniósł 9 272 tys. zł wobec 6 834 tys. zł w roku ubiegłym. Spółka utrzymuje wysoką marżę zysku (EBITA), na poziomie 20,66 proc.

W mijającym roku przybyło w Polsce firm i organizacji, które zdecydowały się korzystać z rozwiązań Sage. Spółka kolejny raz poprawiła dynamikę pozyskiwania nowych klientów, przekonując do swojej oferty 5 590 podmiotów gospodarczych – o 290 więcej niż w ubiegłym roku. Z końcem września na liście aktywnych klientów Sage w Polsce, znajdowało się 66 736 firm i organizacji, w większości z sektora MSP.

Elwira Sokołowska, Prezes Zarządu Sage sp. z o.o. komentuje wyniki spółki:

„Sage w Polsce wykazał największy roczny wzrost obrotów na tle całej Grupy. Źródeł sukcesu należy upatrywać w kilku czynnikach, z których głównym jest ogromna praca, jaką wykonaliśmy z naszymi klientami przy zmianie ustawy o VAT. Odpowiedzieliśmy w pełni na nowe regulacje, dostarczając programy i związane z nimi usługi na czas i przy odpowiednim wsparciu. Podjęliśmy ogromny wysiłek edukacyjny oraz logistyczny, zakończony pełnym sukcesem – kilkadziesiąt tysięcy naszych klientów bezproblemowo dokonało aktualizacji swoich systemów.

Stojącym przed nami wyzwaniem na przyszły rok jest pozyskanie nowych klientów na system Sage ERP X3 – nowoczesne, globalne rozwiązanie dla większych firm” – wyjaśnia Elwira Sokołowska.

Na uwagę zasługuje również 21 proc. wzrost przychodów ze sprzedaży licencji do nowych klientów, co w połączeniu z poprawą dynamiki pozyskiwania nowych klientów daje dowód umacniania się Sage na pozycji lidera w Polsce.

Swoje wyniki opublikowała też Grupa Sage – pod względem wielkości trzeci w Europie producent i dostawca oprogramowania. Wyniki Grupy (niezaudytowane) wykazują bardzo pozytywną dynamikę najważniejszych wskaźników: obrotu, zysku, marży oraz liczby pozyskanych klientów. W 2011r. Grupa Sage zanotowała obrót w wysokości 1 334,1 mln GBP (4 proc. więcej niż przed rokiem) oraz zysk przed opodatkowaniem 330,8 mln GBP (11 proc. więcej niż przed rokiem) przy marży EBITA 27,4 proc. (26,4 proc. w roku ubiegłym). W mijającym roku Grupa Sage zdobyła 261 000 nowych klientów – o 9 000 więcej niż w roku 2010.

Guy Berruyer, CEO Grupy Sage, w swoim komentarzu do rocznych wyników odnosi się do źródeł sukcesu oraz strategii Grupy Sage. „Dobre wyniki odzwierciedlają silne fundamenty Sage, w szczególności pozycję lidera na wielu rynkach, znaczącą bazę klientów, lojalność naszych klientów, naszą innowacyjność oraz doskonałe warunki finansowania działalności.” Guy Berruyer przypomniał też cztery cele strategiczne Grupy Sage: dalszy wzrost przychodów, poprawę marży, rozwój produktów i usług świadczonych przez Internet oraz powrót do działalności inwestycyjnej w ramach akwizycji spółek technologicznych.

 

Źródło Sage Sp. z o.o.. Dostarczył netPR.pl

Similar Posts