Wiadomości branżowe

Nowy program emisji listów zastawnych Pekao Banku Hipotecznego o wartości 2 mld zł

Pekao Bank Hipoteczny przygotowuje nową, publiczną emisję hipotecznych listów zastawnych w ramach programu opiewającego na łączną nominalną wartość 2 mld złotych. W ciągu najbliższych 12 miesięcy Bank planuje co najmniej dwie emisje, w tym pierwszą na 100 mln złotych jeszcze w 2010 roku. Ostatnia emisja listów zastawnych w ramach poprzedniego programu o wartości 3 mld zł była przeprowadzona w 2007 r.

Najbliższa emisja zostanie przeprowadzona zaledwie kilka tygodni po tym, jak międzynarodowa agencja ratingowa Fitch przyznała emitowanym przez Bank listom zastawnym rating ?A?. Jest to najlepsza ocena, jaką przyznano polskim papierom dłużnym, wyemitowanym przez prywatną spółkę. Podobną oceną mogą pochwalić się jedynie obligacje skarbowe kierowane na rynek krajowy.

Tak wysoka ocena oznacza, że Pekao Bank Hipoteczny ma możliwości emitowania papierów wartościowych o bardzo wysokim poziomie bezpieczeństwa i pozyskiwania długoterminowych środków na działalność kredytową. Wysoki rating potwierdza, że formuła specjalistycznego banku hipotecznego jest właściwym kierunkiem w poszukiwaniu finansowania na rynku kapitałowym. Liczymy na duże zainteresowanie planowaną emisją ? mówi Irena Stocka, Prezes Zarządu Pekao Banku Hipotecznego

Agencja Fitch uzasadniła swoją decyzję wysokim ratingiem Banku na poziomie ?A-?, regulacjami prawnymi dotyczącymi rejestru zabezpieczenia listów zastawnych oraz zadeklarowanym przez Bank poziomem nadzabezpieczenia tzn. nadwyżki zabezpieczenia nad wolumenem wyemitowanych listów zastawnych.

Uzyskanie najwyższego ratingu pozwala Bankowi oferować listy zastawne w konkurencyjnej cenie. Oprocentowanie pierwszej serii listów zastawnych będzie naliczane w oparciu o zmienną stopę procentową WIBOR 6M oraz marżę. Okres wykupu to 10 lat. Listy będą nominowane w złotych. Szczegółowe warunki cenowe zawiera Suplement do Prospektu Emisyjnego, który Bank opublikował 22 grudnia 2010roku.

Pekao Bank Hipoteczny działa od grudnia 1999 r. Specjalizuje się w długoterminowych kredytach hipotecznych na nieruchomości komercyjne i mieszkaniowe oraz finansowaniu projektów deweloperskich.

 


 

Bank Pekao SA działa od ponad 80 lat i jest jednym z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej. Dysponuje drugą co do wielkości siecią oddziałów (ponad 1000 placówek w całym kraju) oraz siecią ponad 4000 bezpłatnych bankomatów w Polsce i 20 000 w całej Europie. Bank Pekao SA obsługuje ponad 5 milionów klientów.

Bank Pekao SA w 2010 roku otrzymał tytuł “Najcenniejszej polskiej firmy 2009 r.” tygodnika “Newsweek” i AT Kearney Czterokrotnie zdobył tytuł Najlepszego Banku w Polsce w roku 2005, 2008, 2009 oraz 2010 przyznawany przez magazyn ?Euromoney?, tytuł Najlepszego Polskiego Banku w roku 2006, 2009 oraz 2010 magazynu ?Global Finance?, a także trzykrotnie był uznawany za Najlepszy Bank w Polsce w roku  2009, 2008 i 2004 przez magazyn ?The Banker? .

Bank Pekao SA należy do Grupy UniCredit, jednej z wiodących międzynarodowych instytucji finansowych, która jest silnie zakorzeniona w 22 europejskich krajach, prowadzi prawie 9600 placówek oraz zatrudnia ponad 161 tys. osób, według stanu na koniec czerwca 2010 roku.

Źródło Bank Pekao SA. Dostarczył netPR.pl

Similar Posts