Konto Wiadomości branżowe

Rekomendacja dotycząca wypłaty dywidendy za 2011 rok

Wypłatę dywidendy w wysokości 40,15 proc. zysku netto za 2011 rok, co oznacza 1,27 zł na jedną akcję zarekomendował Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Zarząd PKO Banku Polskiego. Podjęta dziś uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Banku.

Zaproponowana przez Zarząd wysokość wypłaty akcjonariuszom części zysku za rok 2011 wpisuje się w zaktualizowaną polityką dywidendową, przyjętą przez Bank 4 kwietnia tego roku. Dostosowując zasady do nowego ładu regulacyjnego oraz otoczenia gospodarczego zapewnia ona przewidywalność w zakresie strumienia oczekiwanych dywidend dla akcjonariuszy, wzmacnia bezpieczeństwo Banku oraz zakłada utrzymanie niezbędnego kapitału na rozwój.

Wypłata dywidendy z zysku za 2011 rok w rekomendowanej wysokości zapewni utrzymanie wskaźnika adekwatności kapitałowej powyżej 12% oraz utrzymanie wskaźnika Tier 1 powyżej 9% z zachowaniem niezbędnego bufora kapitałowego.

– Chcemy konsekwentnie premiować naszych akcjonariuszy udziałem w zyskach w stopniu, w jakim pozwala na to aktualna, dobra sytuacja kapitałowa i płynnościowa Banku. Jednocześnie kluczowe jest dla nas zachowanie współczynników kapitałowych na bezpiecznym poziomie, zgodnym z zaleceniami regulatora rynku i umożliwiającym dalszy stabilny wzrost aktywów. Rekomendowana kwota godzi oczekiwania akcjonariuszy z dążeniem Banku do minimalizacji ryzyka w okresie zwiększonej niepewności na rynkach – mówi Zbigniew Jagiełło, Prezes PKO Banku Polskiego.

12 czerwca oraz 27 czerwca 2012 roku to proponowane terminy odpowiednio ustalenia prawa do dywidendy oraz wypłaty dywidendy.

PKO Bank Polski jako jedyny przedstawiciel sektora na warszawskiej giełdzie, dokonywał konsekwentnie wypłat dywidendy w każdym roku od momentu debiutu w 2004 roku, co świadczy o silnych fundamentach i rosnących wynikach finansowych. W ostatnich dwóch latach wypłacił łącznie w formie dywidendy kwotę 4,85 mld zł, co stanowiło 84% zysku netto za ten okres. W ostatnich 5 latach współczynnik wypłaty dywidendy oraz średnia stopa dywidendy stanowiły jedne z najwyższych wskaźników wśród banków w Europie Środkowowschodniej.

Rekomendacja Zarządu została dziś pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Banku. Ostateczne decyzje są każdorazowo podejmowane przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

***
PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Skonsolidowany zysk netto PKO Banku Polskiego za 2011 rok wyniósł 3,8 mld zł. Bank jest regularnie nagradzany w prestiżowych rankingach. Został uhonorowany nagrodą „Bank of the Year in Poland” przyznawaną przez międzynarodowy miesięcznik The Banker. Doceniono zarówno jego wyniki finansowe, jak i kompleksową modernizację. Instytut Rachunkowości i Podatków uhonorował Raport roczny PKO Banku Polskiego za 2010 rok Nagrodą Główną w konkursie „The Best Annual Report” w kategorii Banki i instytucje finansowe. Dwa produkty PKO Banku Polskiego: kredyt gotówkowy i lokata bankowa, zostały nagrodzone przez miesięcznik Reader’s Digest certyfikatami “Produkt Roku 2011” jako najczęściej i najchętniej wybierane przez klientów. Bank jest też m.in. laureatem “Złotego Bankiera” za najlepszy na rynku kredyt hipoteczny, zwycięzcą konkursu “Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców”, posiadaczem certyfikatu “Firma Przyjazna Klientowi” oraz najlepszym bankiem komercyjnym według Warsaw Business Journal. Innowacyjne rozwiązania bankowości korporacyjnej PKO Banku Polskiego zostały nagrodzone w konkursie Europrodukt. Bank otrzymał w ostatniej edycji tego konkursu trzy statuetki w kategorii produkt – za rachunek płacowy i skonsolidowany oraz rachunek escrow. Ponadto system bankowości elektronicznej iPKO Biznes po raz drugi zdobył Medal Europejski. PKO Bank Polski jest również najsilniejszym wizerunkowo bankiem w kraju, o czym świadczy pozycja lidera rankingu “Top Marka” według magazynu Press oraz tytuł Marki Godnej Zaufania przyznany przez miesięcznik Reader’s Digest. Jest także najdroższą marką na polskim rynku bankowym. Specjaliści z magazynu The Banker wycenili jej wartość na 1,5 mld dolarów, a w rankingu Rzeczpospolitej „Polskie Marki 2011” jej wartość została określona na 3,75 mld złotych. Działalność filantropijna PKO Banku Polskiego została doceniona przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, która przyznała Bankowi oraz Inteligo Financial Services statuetkę Dobroczyńcy Roku 2010, oraz przez Forum Darczyńców w Polsce, które przyznało Bankowi Nagrodę Specjalną za długoletnie i konsekwentne wspieranie działań społecznie użytecznych.

Similar Posts