Nestlé uczestnikiem debaty o wpływie inwestycji zagranicznych na polską gospodarkę – debata z udziałem Członka Zarządu i Wiceprezesa Nestlé S.A na Europę, Laurent?a Freixe?a

Członek Zarządu i Wiceprezes Nestlé S.A. na Europę, Laurent Freixe, wziął udział w panelu dyskusyjnym w ramach FORUM DIALOGU ?INWESTYCJE ZAGRANICZNE? organizowanym przez Centrum Dialogu i Analiz THINKTANK. Konferencja odbyła się w Ministerstwie Gospodarki z udziałem Wicepremiera i Ministra Gospodarki, Pana Janusza Piechocińskiego. Celem debaty było ustalenie jak podtrzymać konkurencyjność Polski w obszarze inwestycji zagranicznych tak, by utrzymać już istniejące, a zarazem pozyskiwać nowe. W panelu wzięli udział przedstawiciele świata biznesu, instytucji rządowych oraz samorządu lokalnego.

Minister Piechociński w swoim wystąpieniu wielokrotnie podkreślał, że jednym z kluczowych czynników w przyciąganiu i utrzymywaniu inwestorów zagranicznych w Polsce są pracownicy ? wykształceni i wykwalifikowani zgodnie z potrzebami biznesu. Jak podkreślił Laurent Freixe, nakreślone przez Pana Ministra potrzeby wspierania szkolnictwa zawodowego i zdobywania doświadczenia wpisują się w nowy projekt firmy Nestlé, która w listopadzie 2013 roku ogłosiła Europejską Inicjatywę Na Rzecz Zatrudniania Ludzi Młodych (ang. Youth Employment Initiative). W jej ramach firma zadeklarowała stworzenie możliwości zatrudnienia dla 10 tys. Europejczyków do 30 roku życia. Dla kolejnych 10 tys. planuje zorganizowanie staży studenckich i praktyk zawodowych w swoich biurach oraz zakładach produkcyjnych. Realizacja tego programu przewidziana jest do 2016 roku. W Polsce, dzięki tej inicjatywie, Nestlé zaoferuje zatrudnienie, staże i praktyki zawodowe dla blisko 800 osób.

Inicjatywa Nestlé Na Rzecz Zatrudniania Ludzi Młodych jest odpowiedzią na palący problem bezrobocia w Europie, zwłaszcza wśród młodych. Obecnie jedna osoba na cztery do 30. roku życia jest bez pracy. Według Nestlé działania sektora publicznego w walce z bezrobociem potrzebują wsparcia ze strony biznesu.

Dostrzegamy, że sektor publiczny podejmuje działania w walce z bezrobociem tak bardzo dotykającym młodych Europejczyków. W samej Polsce jest ponad 28% młodych bezrobotnych. Jednak to sektor prywatny kreuje miejsca pracy i dlatego powinien aktywnie współpracować z instytucjami rządowymi. Deklaruję, że Nestlé jest gotowe do takiej współpracy ? powiedział Laurent Freixe.

Paneliści Forum dzielili się swoimi dokonaniami w sferze inwestycji. Wymieniali atuty Polski jako kraju docelowego inwestycji zagranicznych, wspominali także o obszarach wymagających podjęcia kroków naprawczych.

Na tle regionu Polska jest krajem o największym rynku konsumenckim. Ponadto, dla inwestora takiego jak Nestlé, liczy się stabilność polityczna i ekonomiczna kraju. Bardzo wysoko oceniamy w Polsce wykwalifikowaną kadrę, a także klimat społeczno-polityczny sprzyjający inwestowaniu ? dodał Laurent Freixe.

W ciągu ostatnich 20 lat Nestlé zainwestowało w naszym kraju ponad 2,2 mld zł. Kolejne 300 mln zł firma przeznaczy na wybudowanie swojego 10. zakładu produkcyjnego w Polsce. Fabryka karmy dla zwierząt Nestlé Purina PetCare w Nowej Wsi Wrocławskiej rozpocznie swoją działalność w pierwszym kwartale 2015 roku. Dzięki niej Nestlé stworzy w pierwszym etapie inwestycji 230 nowych miejsc pracy.

Notka edytorska

Nestlé w Polsce jest wiodącą firmą w obszarze żywienia, zdrowia i dobrego samopoczucia z portfolio ponad 1500 produktów i 90 marek, w tym m.in.: NESCAF?, WINIARY, GERBER, PRINCESSA, KIT KAT, LION, NESQUIK, NAŁĘCZOWIANKA, MANHATTAN oraz PURINA. Nestlé działa na polskim rynku od 20 lat. Firma zatrudnia aktualnie 5100 pracowników w 9 lokalizacjach. W 2013 roku sprzedaż Nestlé w Polsce osiągnęła 3,4 mld zł.

 

  

Źródło Nestlé Polska S.A.. Dostarczył netPR.pl

Źródło informacji - Newseria

Authors
Top