Wiadomości branżowe

MultiBank – wprowadził kredyt samochodowy indeksowany kursami walut

MultiBank - detaliczna część BRE Banku SA - wprowadził od 16 września br. kredyt samochodowy indeksowany kursami walut. Jest to kredyt przeznaczony na zakup nowych samochodów osobowych o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. Kredyt samochodowy indeksowany kursami walut może być udzielony osobie fizycznej posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych oraz zdolność kredytową.

MultiBank – detaliczna część BRE Banku SA – wprowadził od 16 września br. kredyt samochodowy indeksowany kursami walut. Jest to kredyt przeznaczony na zakup nowych samochodów osobowych o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.

Kredyt samochodowy indeksowany kursami walut może być udzielony osobie fizycznej posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych oraz zdolność kredytową. Wnioskodawca nie musi być Posiadaczem MultiKonta. Kredyt udzielany jest w złotówkach, a indeksowany walutami USD/EUR/CHF. Kwota kredytu w walucie zostaje przeliczona po kursie kupna USD/EUR/CHF z tabeli kursowej BRE Banku SA z dnia uruchomienia kredytu. Za pierwsze przewalutowanie, możliwe po 6 miesiącach trwania umowy MultiBank nie pobiera prowizji.

Spłata kredytu następuje w terminach miesięcznych, w ratach równych lub malejących. Możliwa jest wcześniejsza częściowa lub całkowita spłata. Spłata kredytu walutowego dokonywana jest w złotych. Kwota raty jest przeliczana wg kursu sprzedaży USD//EUR/CHF z tabeli kursowej BRE Banku SA, obowiązującego na dzień spłaty.

Maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć 120% ceny nabywanego samochodu osobowego. Może ona obejmować dodatkowe koszty związane z zakupem samochodu np.: ubezpieczenie AC, OC, NW, ubezpieczenie spłaty kredytu i inne.

Zabezpieczeniem kredytu jest sądowy zastaw rejestrowy na samochodzie lub przewłaszczenie samochodu na rzecz MultiBanku i cesja praw z polisy ubezpieczenia AC. MultiBank umożliwia też przyjęcie innego dodatkowego zabezpieczenia.

Oprocentowanie kredytu samochodowego indeksowanego kursami walut wynosić będzie od 3,9% CHF, od 4,9% USD, od 5,4% EUR w skali roku.

Aby uzyskać kredyt na zakup samochodu należy odwiedzić jedno z 18 Centrów Usług Finansowych MultiBanku i złożyć wniosek. Wraz z wnioskiem należy przedłożyć dokument tożsamości, zaświadczenie potwierdzające uzyskiwane dochody i potwierdzające miejsce zatrudnienia.

MultiBank posiada również w swojej ofercie złotówkowe kredyty samochodowe.

Źródło Grupa mBank. Dostarczył netPR.pl
A to już wiesz?  mBank w komórce

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy