Konto Wiadomości branżowe

Minął miesiąc od katastrofy kolejowej pod Szczekocinami

3 kwietnia minął miesiąc od katastrofy kolejowej pod Szczekocinami. Aktualnie PZU SA prowadzi obsługę 48 spraw, a PZU Życie 43 spraw, zgłoszonych przez poszkodowanych lub uprawnionych. Spółki Grupy PZU wypłaciły do tej pory odszkodowania i świadczenia na łączna kwotę przekraczającą 1.200.000 zł. PZU nadal aktywnie dociera do poszkodowanych i uprawnionych, a także apeluje o zgłaszanie szkód związanych z katastrofą bezpośrednio do ubezpieczyciela.

PZU SA jako ubezpieczyciel wiodący PKP Intercity następnego dnia po katastrofie uruchomił specjalną, dostępną 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu infolinię (22) 322 18 08. Poszkodowani i uprawnieni mogą pod tym numerem uzyskać informację i pomoc w zakresie dochodzenia wszelkich roszczeń przysługujących z tytułu szkód powstałych w następstwie tego zdarzenia, bez względu na to, jakiego rodzaju, a także z którego zakładu ubezpieczeń przysługują im świadczenia. Zaangażowani w sprawę katastrofy ubezpieczyciele ustalili jednolite zasady przyjmowania i rejestracji roszczeń oraz wypłat zaliczek na rzecz osób poszkodowanych i uprawnionych dla zabezpieczenia ich najpilniejszych potrzeb związanych z następstwami wypadku.

PZU aktywnie dociera do poszkodowanych i proponuje zgłaszanie szkód. Apeluje też poprzez media o zgłaszanie się poszkodowanych w katastrofie kolejowej do PZU, gdyż uzyskanie danych tych osób jest utrudnione ze względów formalnych.

Similar Posts