Wiadomości branżowe

mBIZNES MAX – maksimum korzyści dla przedsiębiorców

mBank – lider bankowości elektronicznej dla Klientów indywidualnych i przedsiębiorców, detaliczne ramię BRE Banku SA, rozszerza ofertę produktową dla mikrofirm o mBIZNES MAX – wysokooprocentowany rachunek lokacyjny dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

 

mBIZNES MAX stanowi wspólnie z rachunkiem rozliczeniowym mBIZNES Konto (umożliwiającym m.in. wykonywanie bezprowizyjnych przelewów do ZUS i US oraz korzystanie z polecenia zapłaty i dopuszczalnego salda debetowego) atrakcyjną ofertę mBanku skierowaną do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub wykonujących wolne zawody.

 

mBIZNES MAX umożliwia przedsiębiorcom zarządzanie nadwyżkami finansowymi, osiąganymi w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, a także prowadzenie wyodrębnionych rachunków bankowych z przeznaczeniem na określone fundusze celowe. Charakter lokacyjny rachunku mBIZNES MAX podkreśla znacznie wyższe oprocentowanie (obecnie 6,40%, efektywnie 6,59%) niż na podstawowym rachunku bieżącym mBIZNES Konto, oraz miesięczna kapitalizacja odsetek.

 

mBank nie wymaga minimalnej kwoty koniecznej do uruchomienia rachunku oraz nie określa minimalnych wpływów na rachunek.

 

Środki zgromadzone na mBIZNES MAX są dostępne na żądanie posiadacza konta w postaci jednego przelewu predefiniowanego na wskazany rachunek. Dyspozycje w zakresie wpływów i wypływów mogą być składane za pośrednictwem mLinii lub sieci Internet. Pozwala to na płynne zarządzanie nadwyżkami finansowymi w dogodnym dla Klienta czasie i z dowolnego miejsca.

 

Rachunek mBIZNES MAX oferowany jest posiadaczom rachunków mBIZNES Konto (przy założeniu uproszczonej procedury otwarcia) oraz innych rachunków w mBanku a także osobom, które nie są Klientami mBanku.

 

Korzyści dla Klientów korzystających z rachunków mBIZNES MAX:

  • możliwość elastycznego zarządzania nadwyżkami finansowymi bez konieczności wizyty w banku,
  • 24 h dostęp i stała kontrola posiadanych środków – możliwość podejmowania najbardziej optymalnych decyzji finansowych,
  • korzystne oprocentowanie dla nadwyżek finansowych,
  • możliwość powiększania zysków firmy,
  • proste procedury uruchomienia rachunku mBIZNES MAX.

 http://www.mbank.com.pl/oferta/mbiznes/max.html

 

Źródło Grupa mBank. Dostarczył netPR.pl

Similar Posts