Wiadomości branżowe

Lokata inwestycyjna dla Klientów Klubu Aquarius

Lokata inwestycyjna EUR/PLN STABILIZACJA z pełną gwarancją ochrony kapitału to najnowsza propozycja MultiBanku skierowana do Klientów należących do prestiżowego Klubu Aquarius.

  – Produkt o 6 miesięcznym horyzoncie inwestycyjnym kierujemy do osób poszukujących ponadprzeciętnych zysków przy jednoczesnej wrażliwości na bezpieczeństwo angażowanych przez nie środków – tłumaczy Joanna Wesołowska z MultiBanku.Zysk Klienta, który zaangażował pieniądze w Lokatę Inwestycyjną EUR/PLN STABILIZACJA jest uzależniony od kursu EUR/PLN. Dzięki innowacyjnemu mechanizmowi w skali roku można zarobić nawet 10 %.  – Lokata inwestycyjna zakłada stabilizację kursu EUR/PLN na poziomach utrzymujących się od roku, jakkolwiek większe ruchy kursów walutowych zawsze są możliwe. W tym przypadku lokata gwarantuje 100% zwrot kapitału w dniu jej zakończenia – dodaje Joanna Wesołowska.

INFORMACJE DODATKOWE:

  • Zyski inwestora uzależniane są od kursu EUR/PLN. Jeśli kurs w dniu regulaminowego zakończenia inwestycji będzie się wahał w przedziale +/-3 grosze (czyli łącznie 6 groszy) od kursu odniesienia, zysk wyniesie 10% pa. zaangażowanego kapitału. Wahania w przedziale +/-10 groszy (czyli łącznie 20 groszy) od kursu odniesienia, to zysk 7% pa.. Jeśli kursy będą ulegały wyższym wahnięciom, wówczas zysk nie zostanie odnotowany, ale MultiBank gwarantuje ochronę kapitału. Kursem odniesienia jest fixing NBP z dnia 6 grudnia 2006 roku.
  • Minimalna kwota lokaty wynosi 5 000 zł.
  • Subskrypcja rozpocznie się 29 listopada i potrwa do 5 grudnia 2006r.
  • Pełna obsługa lokaty przez Internet, telefon oraz w Centrach Usług Finansowych MultiBanku

Źródło Grupa mBank. Dostarczył netPR.pl

Similar Posts