Jutro notowanie akcji ING Banku Śląskiego po splicie

Jutro akcje ING Banku Śląskiego po raz pierwszy będą notowane po podziale ich wartości nominalnej w stosunku 1:10.

Bank przeprowadził split w celu zwiększenia dostępności akcji dla akcjonariuszy, jak również ich płynności na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Przypominamy, że decyzję o podziale akcji podjęli akcjonariusze ING Banku Śląskiego na Nadzwyczajnym Walnym zgromadzeniu, które odbyło się 24 października br. W wyniku tej uchwały kapitał zakładowy banku, wynoszący 130.100.000 zł został podzielony na 130.100.000 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda akcja. Powyższa zmiana oznacza podział każdej z dotychczasowych akcji ING Banku Śląskiego mającej wartość nominalną 10 zł, na dziesięć akcji o wartości nominalnej jeden zł.

 

Źródło informacji - Newseria

Authors
Tags , , , , , , ,

Related posts

Top