Wiadomości branżowe

Ericsson rekomenduje outsourcing telekomunikacyjny jako rozwiązanie zwiększające efektywności firmy

Ericsson upatruje w usłudze managed services potencjał w zwiększeniu konkurencyjności rynkowej firm telekomunikacyjnych. Badanie przeprowadzone przez firmę Audytel w 2007 roku wykazało wciąż niską świadomość możliwości outsourcingu telekomunikacyjnego w Polsce. 

Ericsson postrzega rozwiązanie managed services zapewnia obniżenie kosztów firm przy zachowaniu pełnej kontroli nad systemem. Ponad siedemdziesiąt procent badanych przez Audytel przedsiębiorstw deklaruje korzystanie z różnych form outosourcingu telekomunikacyjnego. To duża zmiana w stosunku do wyników badania z 2006 roku, w którym podobną postawę prezentowało tylko czterdzieści procent firm.  

?Wyniki badania potwierdzają nasze przypuszczenia. Firmy znają i chętnie korzystają z oferowanej przez nas usługi managed services?. ? komentuje Marcin Barański, Account Manager Managed Services w firmie Ericsson. ? ?Nasze obserwacje wskazują jednak, że przez outsourcing telekomunikacyjny często mylnie rozumiane jest dostarczenie usługi wraz ze sprzętem. Ericsson postrzega usługę Managed Services jako szansę na  optymalizację procesów biznesowych, pozwalającą jednocześnie na zwiększenie efektywności firmy.? Autorzy raportu wskazali na postępującą specjalizację dostawców usług oraz coraz większe zainteresowanie klientów wdrożeniem tego rodzaju rozwiązań w firmie. Mimo to badanie wykazało małą popularność pełnego outsourcingu telekomunikacyjnego ? jedynie trzy procent ankietowanych firm zadeklarowało korzystanie z takiej usługi.

 ?Świadczy to o tym, że większość firm wciąż zbiera doświadczenia związane z obszarem outsourcingu telekomunikacyjnego. Trzeba jednak wiedzieć, że profesjonalnie poprowadzony proces outsourcingu już na etapie wstępnej analizy pozwala firmie ocenić dotychczasową efektywność kosztową własnej sieci telekomunikacyjnej. W rezultacie łatwo jej znaleźć argumenty przemawiające za wprowadzeniem pełnego outsourcingu telekomunikacyjnego.? ? powiedział Marcin Barański. Badanie firmy Audytel wykazało również, że wśród obaw, jakie przedsiębiorstwa przejawiają wobec outsourcingu istotną rolę gra obawa przed uzależnieniem od dostawcy. Z uwagi na to badane firmy deklarowały chęć podpisywanie kontraktów krótkoterminowych. Jako preferowany czas obowiązywania umowy firmy wskazywały rok lub 24 miesięcy. ?Przygotowanie oferty jest poprzedzone szeregiem analiz i konsultacji mających na celu zrozumienie i dopasowanie systemu telekomunikacyjnego do aktualnych i przyszłych potrzeb firmy, aby był on zgodny z celami biznesowym organizacji. Z naszego punktu widzenia krótki okres obowiązywania umowy outosurcingowej nie jest korzystny, gdyż siła tej usługi polega na długofalowej, partnerskiej współpracy. Dopiero wtedy możemy uzyskać wymierne efekty ? sprawną telekomunikację w firmie, przy jednoczesnej redukcji ryzyka, obniżeniu kosztów oraz zachowaniu pełnej kontroli nad systemem.? ? powiedział Marcin Barański, Account Manager Managed Services w firmie Ericsson. Firma Audytel przeprowadziła badania rynku telekomunikacyjnego w Polsce na próbce 76 firm wybranych spośród przedsiębiorstw o przychodach rocznych powyżej 80 mln zł.  

Ericsson w Polsce odnosi znaczące sukcesy w obszarze outsourcingu telekomunikacyjnego, z których największym było zawarcie w 2006 roku kontraktu z Netią na utrzymanie i zarządzanie siecią telekomunikacyjną tej firmy.

Źródło Ericsson Sp. z o.o.. Dostarczył netPR.pl

Similar Posts