Wiadomości branżowe

EBOR współfinansuje operacje Serinus w Rumunii

Serinus Energy pozyskał nowy kredyt w kwocie 10 mln EUR z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Środki wykorzystane zostaną do sfinansowania programu nakładów inwestycyjnych Spółki na koncesji Satu Mare, zlokalizowanej w północno-zachodniej Rumunii. Program nakładów inwestycyjnych, na który przeznaczone zostaną środki z kredytu, obejmuje prace wiertnicze, uzbrajanie i

Serinus Energy pozyskał nowy kredyt w kwocie 10 mln EUR z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Środki wykorzystane zostaną do sfinansowania programu nakładów inwestycyjnych Spółki na koncesji Satu Mare, zlokalizowanej w północno-zachodniej Rumunii.

Program nakładów inwestycyjnych, na który przeznaczone zostaną środki z kredytu, obejmuje prace wiertnicze, uzbrajanie i testowanie odwiertów Moftinu-1001 oraz Moftinu-1002bis. Wraz z przeprowadzonym w ostatnim kwartale 2014 r. na obszarze Santau programem badań sejsmicznych 3D, stanowi wypełnienie minimalnych zobowiązań Etapu 2 w zakresie prac na koncesji Satu Mare.

Odsetki kredytu ustalane są w oparciu o zmienną stopę procentową równą obowiązującej na londyńskim rynku międzybankowym stopie (tzw. stopa LIBOR) za okres równy okresowi odsetkowemu powiększonej o 8 proc. Pożyczka ma zostać spłacona w dziesięciu półrocznych ratach, począwszy od pierwszej rocznicy zawarcia umowy kredytowej.

Strony uzgodniły także dodatkowe warunki wcześniejszej spłaty, bez dodatkowych opłat, w przypadku możliwości transferu środków pieniężnych z Ukrainy, lub z nadwyżki środków pieniężnych wypracowanych w Tunezji. Ustalono również zmianę kwoty drugiej transzy kredytu dla Tunezji, z 20 mln USD na 8,72 mln USD, dzięki czemu ustanowienie kredytu dla Rumunii nie przyniesie żadnej zmiany w łącznej kwocie zadłużenia Spółki.

?Przyznanie kredytu z EBOR to jednoznaczne potwierdzenie, że nie tylko my jako spółka, ale również zewnętrzni eksperci, są przekonani o atrakcyjności i potencjale naszych aktywów w Rumunii. Dzięki finansowaniu możemy zrealizować wszystkie zaplanowane inwestycje i mamy realną szansę na powtórzenie sukcesu produkcyjnego osiągniętego na Ukrainie.? ? komentuje Jakub Korczak, Wiceprezes ds. Relacji Inwestorskich i Dyrektor Operacji w Europie Środkowo ? Wschodniej

Satu Mare to blok poszukiwawczy o powierzchni 3095,85 km?, a właścicielem 60 proc. bloku i jego operatorem jest Winstar Satu Mare SRL ? spółka całkowicie zależna Serinus (100 proc. udziału). Koncesja obejmuje znaczną liczbę odkryć węglowodorów, w tym złoże ropy Santau. Spółka wytypowała ponad 50 obiektów poszukiwawczych i potencjalnie poszukiwawczych do wierceń.


dostarczył infoWire.pl

Źródło SERINUS ENERGY. Dostarczył

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy