Wiadomości branżowe

Nagroda Klubu Konsuli dla Banku Pekao SA

<B >Bank Pekao SA, I Oddział w Jarosławiu został wyróżniony przez Klub Konsuli, działający przy Krajowej Rady Niezależnego Forum Prywatnego Biznesu, za aktywne wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na Podkarpaciu oraz współpracy pomiędzy polskimi a węgierskimi firmami. 

Uroczyste wręczenie okolicznościowego medalu odbyło się w Jarosławiu, w obecności reprezentantów Węgier: Konsula Generalnego Republiki Węgierskiej dr Istvan Kovacsa oraz Sekretarza Stanu MSZ Ivana Baba. Woj. Podkarpackie reprezentowali m.in. wicewojewoda  Kazimierz Surowiec oraz starostowie, burmistrzowie oraz przedstawiciele świata biznesu. Nagrodę w imieniu Banku Pekao SA odebrała Maria Marszał, dyrektor oddziału ds. sieci wraz z zespołem.

Jarosławski oddział zajmuje się m.in. obsługą MŚP, które w ramach swej działalności wkraczają również na rynki zagraniczne, w tym rynek węgierski. Poza tym angażuje się w działania o charakterze społecznym i kulturalnym, takie jak np. odsłonięcie pomnika płk. Leona Czechowskiego, który uczestniczył w Powstaniu listopadowym i styczniowym oraz walczył o wolność narodu węgierskiego podczas Wiosny Ludów.

Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw jest jednym z czynników, mających istotny wpływ na ogólny poziom gospodarki narodowej, zarówno w krajach Unii Europejskiej, jak i tych ubiegających się o członkostwo w Unii. Bank Pekao SA aktywnie wspiera MŚP, w tym także te, których działalność wykracza poza granice naszego kraju, np. na Węgry powiedziała Maria Marszał, dyrektor ds. sieci w oddziale w Jarosławiu.

Krajowa Rada Niezależnego Forum Prywatnego Biznesu (NFPB) to organizacja, której podstawowymi celami są: wspieranie działań na rzecz integracji Polski z Unią Europejską oraz rozwijanie lokalnej współpracy pomiędzy małymi i średnimi przedsiębiorstwami z sąsiednich krajów, m.in. Węgier. Pracami Klubu Konsuli przy NFPB kieruje Konsul Generalny Republiki Węgierskiej Istvan Kovacs. Dzięki inicjatywom NFPB, a zwłaszcza oddziału regionalnego w Jarosławiu, związki pomiędzy organizacjami biznesowymi i przedsiębiorcami powiatu jarosławskiego oraz przemyskiego i lubaczowskiego z partnerami z Węgier rozwijają się i  przynoszą wymierne efekty gospodarcze.

Źródło Bank Pekao SA. Dostarczył netPR.pl

Similar Posts