Wiadomości branżowe

Czy warto rozwijać energetykę wiatrową?

Choć koszt wytworzenia energii elektrycznej z turbin wiatrowych jest prawie dwukrotnie większy od kosztu produkcji tej samej ilości energii z węgla, a przepisy dotyczące budowy elektrowni wiatrowych są w Polsce bardzo skomplikowane, powstawanie kolejnych farm wiatrowych ma sens.Eksperci zwracają uwagę, że mimo trudności w energetykę wiatrową powinniśmy inwestować. Jak zaznacza Arkadiusz

Choć koszt wytworzenia energii elektrycznej z turbin wiatrowych jest prawie dwukrotnie większy od kosztu produkcji tej samej ilości energii z węgla, a przepisy dotyczące budowy elektrowni wiatrowych są w Polsce bardzo skomplikowane, powstawanie kolejnych farm wiatrowych ma sens.

Eksperci zwracają uwagę, że mimo trudności w energetykę wiatrową powinniśmy inwestować. Jak zaznacza Arkadiusz Sekściński z Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, jej rozwój przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego Polski i pomaga w tworzeniu dobrego miksu energetycznego. Istotne znaczenie ma również ochrona środowiska. ?Główną zaletą energetyki wiatrowej jest produkcja energii elektrycznej bez zanieczyszczeń? ? twierdzi Paweł Przybylski, dyrektor branży Wind Power w Siemensie.

Dzięki farmom powstaną nowe miejsca pracy, wzrośnie PKB, zwiększą się wpływy z podatków płaconych przez firmy z branży energetyki wiatrowej, a do budżetów gmin trafią środki z podatku od nieruchomości, którym są obłożone elektrownie wiatrowe. Budowa farm przyczyni się ponadto do rozwoju lokalnych społeczności, w pobliżu których zostaną one postawione. Mieszkańcy mogą również czerpać zyski z dzierżawy gruntów, na terenie których stoją turbiny.

Inwestowanie w energetykę wiatrową wiąże się też z pewnymi niedogodnościami. ?Budowa farmy wiatrowej wymaga bardzo intensywnej pracy i poniesienia dość dużych środków w ciągu kilku lat? ? mówi serwisowi infoWire.pl Paweł Przybylski. (Według raportu firmy Ernst & Young ?w 2011 roku średnie nakłady inwestycyjne na budowę lądowej farmy wiatrowej wyniosły około 6,6 mln PLN za 1 MW mocy zainstalowanej?). Oprócz tego konieczne jest uzyskanie zgody środowiskowej, zgody na przyłączenie energetyczne, a także pozwolenia na powstanie elektrowni w danej gminie.

Kolejnym problemem jest brak odpowiednich regulacji prawnych, który odstrasza potencjalnych inwestorów i hamuje rozwój tej gałęzi przemysłu. ?Aby źródła odnawialne się rozwijały, są potrzebne stabilne ramy prawne? ? zaznacza Arkadiusz Sekściński. Na szczęście projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii trafił już do Sejmu i jest szansa, że prace legislacyjne zostaną ukończone w ciągu najbliższych miesięcy.

A to już wiesz?  Bank Pekao S.A. przystąpił do II etapu przetargu

Chociaż branża energetyki wiatrowej w Polsce boryka się z problemami, eksperci przewidują jej bardzo dynamiczny rozwój. Wpłynie on na to, że koszt wytworzenia energii elektrycznej z turbin napędzanych powietrzem będzie coraz niższy, dzięki czemu budowa kolejnych farm wiatrowych stanie się jeszcze bardziej opłacalna.


dostarczył infoWire.pl

Źródło infoWire.pl. Dostarczył

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy