BRE Bank liderem obsługi i doradztwa Klienta w sektorze MSP

Jak wynika z ankiety przeprowadzonej przez firmę B.P.S. Consultatns Poland wśród firm z segmentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MSP) Pracownicy BRE Banku to kompetentni i zaangażowani Doradcy Klienta. Fakt ten potwierdza aż 70% Klientów BRE Banku, przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw. Wyniki badań opublikowane zostały przez portal Bankier.pl

Badanie B.P.S.Consultants miało na celu poddanie ocenie wizerunku bankowca wśród przedsiębiorców. Przedstawiciele firm sektora MSP pytani byli czy opiekun ze strony banku postrzegany jest jako urzędnik - ograniczający swoją działalność do konkretnych operacji finansowych, sprzedawca ? koncentrujący się na sprzedaży jak największej liczby produktów, czy też kompetentny i zaufany doradca.

Jak podaje portal Bankier.pl, aż 44% respondentów uznało, że pracownik banku (podstawowego), zajmującego się obsługą ich firmy to doradca, starający się pomagać w optymalnym wykorzystaniu produktów finansowych, zawsze służący radą, dbający o interes nie tylko banku, ale także interes firmy ? swojego klienta. 40% badanych wskazało na urzędnika a 15% na przedstawiciela handlowego. Przy czym lepszą obsługę podkreślają małe i średnie firmy (58,5% z nich postrzega pracownika banku jako doradcę) niż mikro firmy (44,1%).

W segmencie małych i średnich przedsiębiorstw aż 70% Klientów uznało pracownika BRE Banku za zaufanego doradcę, dbającego o jego finanse. 

Badanie przeprowadzone zostało metodą wywiadu bezpośredniego, na dwóch próbach losowo wybranych firm z bazy REGON prowadzonej przez GUS. Pierwsza próba obejmowała 1072 mikroprzedsiebiorstwa (zatrudniające do 9 pracowników), druga 1231 małych i średnich firm (od 10 do 249 pracowników).

Doradztwo i nowy model obsługi firm sektora MSP
Przypomnijmy, że od początku 2005 r. BRE Bank realizuje nową strategię działania, której celem jest zapewnienie Bankowi pozycji ?Najlepszej instytucji finansowej dla wymagających klientów? W ramach strategii BREaktywacji wdrażany jest nowy model biznesowy usług dla firm. Jedno z jego podstawowych założeń obejmuje zmianę modelu obsługi klientów, w tym  zwiększenie nacisku na partnerskie doradztwo i unowocześnienie oferty dla firm sektora MSP. Zamiarem Banku jest przełamanie stereotypu postrzegania tej instytucji w grupie docelowej, jako banku obsługującego jedynie najpoważniejsze transakcje i największe korporacje. Bank daje wyraźny sygnał, że segment MSP jest dla niego jednym z kluczowych na rynku usług dla firm.

Konsekwencją tego typu starań było w ostatnich miesiącach unowocześnienie oferty BRE Banku oraz zapewnienie firmom z sektora MSP takiego samego standardu obsługi, jak największym przedsiębiorstwom. Od lipca br. BRE Bank zwiększył do 600 tys. zł limit kredytowy w rachunku bieżącym w ramach pakietu EFEKT Plus oraz skrócił czas rozpatrywania wniosku do 7 dni. BRE Bank wprowadził również nowy, elastyczny Pakiet EFEKT Finansowy, który umożliwia uzyskanie limitu kredytowego do wysokości 1 mln zł, pozwalającego korzystać aż z 5 produktów: kredytu w rachunku bieżącym, kredytu obrotowego, dyskonta weksli, gwarancji bankowych i akredytywy własnej bez pokrycia z góry, w dowolnym czasie, przy jednorazowym badaniu zdolności kredytowej. Każda z firm z segmentu MSP może teraz również liczyć na opiekę indywidualnego doradcy, który pomoże w doborze najlepszego zestawu produktów czy skonstruowania najbardziej optymalnego montażu finansowego

Źródło Grupa mBank. Dostarczył netPR.pl

Źródło informacji - Newseria

Authors

Related posts

Top