Wiadomości branżowe

BRE Bank ?bez kolców?

BRE Bank zajął II miejsce w rankingu najlepszych banków, przygotowanym przez ekspercki miesięcznik gospodarczy ?Home and Market?. Klienci instytucjonalni wyróżnili BRE Bank za wysoką jakość usług. Bank zajął również drugie pozycje w podrankingach na najlepszy rachunek podstawowy i najlepszą lokatę.

Redakcja “Home and Market” przygotowała ranking na podstawie sondażu klienckiego, a także wyników finansowych ocenianych instytucji, wprowadzanych przez nie zmian i oferowanych usług. 

Sondaż przeprowadził Instytut Analiz Gospodarczo-Ekonomicznych, który przebadał 250 losowo wybranych prywatnych podmiotów gospodarczych z publikowanych przez Home&Market rankingów 500 największych firm handlowo – usługowych i 400 największych przedsiębiorstw produkcyjnych. Ankieta została przeprowadzona anonimowo i dotyczyła korzystania i oceny usług bankowych.

Ankietowani wymieniali i oceniali banki, z którymi współpracują aktualnie, oraz z którymi współpracowali, ale zrezygnowali. Na pytania odpowiadali przede wszystkim szefowie finansowi firm. 

Wysokie noty BRE Banku to nie przypadek. W 2005 roku Bank, odpowiadając na rosnące potrzeby przedsiębiorców, znacznie unowocześnił i rozszerzył ofertę, zarówno dla dużych jak i mniejszych firm. Działania te miały na celu zapewnienie BRE Bankowi pozycji ?Najlepszej instytucji finansowej dla wymagających Klientów?. BRE Bank konsekwentnie dąży do tego, by stać się wiodącym usługodawcą dla przedsiębiorców o wysokich wymaganiach, doceniających najwyższą jakość usług i doradztwa finansowego oraz możliwość zapewnienia oferty ?szytej na miarę?, dostosowanej do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa.

 – ?Nasz nowy model biznesowy zakłada z jednej strony najwyższej klasy produkty, a z drugiej zaawansowane i partnerskie doradztwo oraz bliskie relacje z klientami, w tym również z wykorzystaniem elektronicznych kanałów dystrybucji usług. Na tych elementach chcemy się oprzeć budując nową jakość w kontaktach z polskimi przedsiębiorcami?, podkreśla Prezesa Zarządu BRE Banku ? Sławomir Lachowski.

Wzmożona w ostatnim roku aktywność BRE Banku na rynku usług bankowości korporacyjnej zaowocowała nie tylko rosnącą liczbą nowych Klientów, w tym m.in. w segmencie Małych i Średnich Firm, ale również eksperckimi ocenami banku. W porównaniu z rokiem ubiegłym BRE Bank w rankingu ?Home and Market? awansował  z czwartej pozycji na drugą w roku bieżącym.

Źródło Grupa mBank. Dostarczył netPR.pl

Similar Posts