Konto Wiadomości branżowe

33,61% zysku przyniosło klientom ubezpieczenie życiowej WARTY

Klienci, którzy kupili ubezpieczenie na życie i dożycie PLATINIUM PLUS, po trzech latach oszczędzania zarobili 33,61% w postaci nieopodatkowanej premii. Daje to średnio 10,14% rocznie, czyli znacznie więcej od zysków z lokat

Klienci, którzy kupili ubezpieczenie na życie i dożycie PLATINIUM PLUS, po trzech latach oszczędzania zarobili 33,61% w postaci nieopodatkowanej premii. Daje to średnio 10,14% rocznie, czyli znacznie więcej od zysków z lokat bankowych w tym czasie.

PLATINIUM PLUS to 3 – letni produkt inwestycyjny w formie ubezpieczenia na życie i dożycie, które zakończyło się z początkiem stycznia  2012 r. Zgodnie z konstrukcją tego typu polis, klient na koniec trwania umowy otrzymuje oprócz wpłaconej składki wypracowaną premię. Od premii tej, zgodnie z obowiązującym prawem, nie jest pobierany podatek od dochodów kapitałowych. W przypadku PLATINIUM PLUS wysokość premii uzależniona była od wzrostu cen 6 metali: platyny, złota, srebra, miedzi, aluminium i niklu.

Wybierając rynek, którego zachowanie będzie podstawą do kalkulacji premii, szukamy rozwiązań, które w perspektywie kilku lat mogą zapewnić wyższe zyski niż oprocentowanie lokat bankowych. W ostatnich latach surowce zyskiwały coraz większą popularność wśród inwestorów – mówi  Wojciech Bogacki, Analityk Rynków Finansowych z Biura Zarządzania Produktami i Procesami TUnŻ WARTA.

 Główne czynniki, które złożyły się na atrakcyjną premię to:

  • wzrost popytu na metale z koszyka zarówno ze strony przemysłu jak i inwestorów portfelowych,
  • dobry klimat inwestycyjny na rynku surowców z koszyka, który utrzymywał się przez zdecydowaną większość czasu trwania ubezpieczenia,
  • korzystna konstrukcja ubezpieczenia, która m.in. uzależniała wysokość premii od wartości końcowej, wyliczanej w oparciu o obserwacje z ostatnich 10 miesięcy produktu, a nie tylko z jednego dnia na koniec umowy.

 Produkt sprzedawany był pod koniec 2008 r.w placówkach Kredyt Banku oraz przez wybranych agentów WARTY.  

Aktualnie, do 28 lutego, można kupić w placówkach Kredyt Banku podobny produkt WARTY GOLD PROFIT. Zysk z tej 2,5-rocznej polisy zależeć będzie od zachowania się indeksu GOLDLNPM, obrazującego cenę złota na giełdzie w Londynie. Maksymalnie inwestor może otrzymać na koniec inwestycji  (we wrześniu 2014 roku) 50% premię, która ze wzglądu na zwolnienie z 19% podatku od dochodów kapitałowych odpowiadałaby 61,7% opodatkowanego zysku.

A to już wiesz?  Jesienią przyjemności kosztują mniej

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy