Tag Archives: aktyw

Generali OFE półroczna struktura aktywów

Generali OFE półroczna struktura aktywów

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny podaje do wiadomości półroczny raport o strukturze aktywów na dzień 30.12.2011

Lp.składnik aktywówEmitentwartość na dzień wyceny (PLN)udział w aktywach (%)
1. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane

Generali OFE – wartość aktywów netto oraz wartość jednostki rozrachunkowej

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny podaje do wiadomości wartość aktywów netto oraz wartość jednostki rozrachunkowej na dzień 30.11.2011 r.

Nazwa otwartego funduszu emerytalnego

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny

Siedziba i adres funduszu

ul. Postępu 15B
02-676 Warszawa

Numer powszechnego towarzystwa

Ubezpiecz się na życie z mBankiem!

mBank obniża opłaty za zarządzanie funduszami kapitałowymi w ramach ubezpieczenia na życie z funduszem - LeoLife.

Przychylając się do próśb Klientów oraz odpowiadając na potrzeby rynku, mBank obniżył koszty zarządzania funduszami, które obecnie kształtują się następująco:

  • fundusz akcyjny - 2,75% (z
Top