Wiadomości branżowe

Zmiany w składzie Zarządu UNIQA

21 grudnia 2010 roku Rada Nadzorcza spółek Grupy UNIQA w Polsce powierza z dn. 1 stycznia 2011 funkcję Prezesa Zarządu Andrzejowi Jarczykowi. Hans Christian Schwarz pozostaje w Grupie UNIQA i zostanie zarekomendowany do Rady Nadzorczej UNIQA TU SA i UNIQA TU na Życie SA.

Andrzej Jarczyk jest absolwentem Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Studiował również „Zarządzanie przedsiębiorstwem” na Uniwersytecie w Bochum. Ukończył „Eurekans Management Development Program” – międzynarodowe studia dla managerów spółek Grupy Eureko z zakresu współpracy międzynarodowej, podstaw finansów i zarządzania projektami.

W latach 1996 – 2007 związany zawodowo z Grupą PZU – od 2003 roku pełnił funkcję Dyrektora Biura Sprzedaży w Centrali PZU, odpowiadając za realizację polityki sprzedaży dla klientów indywidualnych oraz sektora MSP. W listopadzie 2007 roku objął funkcję Prezesa Zarządu spółek Grupy Generali w Polsce i pełnił ją do września br.

Powołanie nowego Prezesa Zarządu wymaga akceptacji Komisji Nadzoru Finansowego.

Z dniem 1 stycznia 2011 roku jednolity skład Zarządu spółek Grupy Ubezpieczeniowej UNIQA w Polsce przedstawia się następująco:

  • Andrzej Jarczyk – Prezes Zarządu,
  • Małgorzata Michalak-Bartkowiak – Wiceprezes Zarządu ds. finansowych,
  • Monika Śliwowska – Wiceprezes Zarządu ds. techniki ubezpieczeniowej,
  • Adam Łoziak – Wiceprezes Zarządu ds. współpracy z mieszkalnictwem,
  • Zbigniew Zieliński – Wiceprezes Zarządu ds. sprzedaży.

Źródło Grupa Ubezpieczeniowa UNIQA Polska. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy