Wiadomości branżowe

Zlecenia specjalne w ING Securities

Od 23 listopada br. Dom Maklerski ING, jako jedyny w Polsce, oferuje klientom detalicznym możliwość korzystania z zaawansowanych typów zleceń. Jednocześnie, aby zachęcić inwestorów do wypróbowania nowej usługi, DM ING wprowadza specjalną obniżkę prowizji dla zleceń specjalnych.

W ramach zleceń specjalnych klienci mogą korzystać z trzech  typów zleceń:

  • Trailing stop (zlecenie ze stopem kroczącym) – użytkownik określa warunek aktywacji zlecenia, jako określoną procentowo, lub kwotowo zmianę kursu w górę (zlecenie kupna) lub w dół (zlecenie sprzedaży) od kursu odniesienia. Gdy kurs papieru zmienia się w kierunku preferowanym przez klienta, system automatycznie modyfikuje limit aktywacji zlecenia;
  • OTO (jedno zlecenie uruchamia drugie) – jest zleceniem specjalnym w skład którego wchodzą dwa powiązane ze sobą zlecenia. Jeżeli zlecenie podstawowe zostanie zrealizowane w całości, wtedy zlecenie podrzędne zostanie aktywowane i wysłane na GPW;
  • OCO (jedno anuluje drugie) – jest zleceniem specjalnym w skład którego wchodzą dwa powiązane ze sobą zlecenia. Jeżeli dla jednego ze zleceń (któregokolwiek z dwóch) limit aktywacji zostanie osiągnięty, zostanie ono aktywowane i wysłane przez system na GPW natomiast drugie ze zleceń zostanie automatycznie anulowane.

Rynek papierów wartościowych jest coraz bardziej dynamiczny i rozwinięty. Aby osiągnąć sukces, inwestorzy potrzebują błyskawicznego dostępu do informacji oraz niezawodnych systemów transakcyjnych. Aktywny inwestor musi na bieżąco śledzić wszystkie informację i mieć pełną kontrolę nad swoimi zleceniami oraz swoją strategią inwestycyjną  – mówi Marek Słomski, prezes DM ING.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom ING Securities, jako pierwszy i jedyny dom maklerski w Polsce, udostępnił klientom w systemie transakcyjnym, bez konieczności załatwienia dodatkowych formalności, nowe zaawansowane typy zautomatyzowanych zleceń, które obecnie nie są oferowane przez GPW, ani żadne biuro maklerskie oferujące dostęp klientom detalicznym do GPW – dodaje Słomski.

Dzięki zleceniom specjalnym, inwestor otrzymuje zaawansowane narzędzie, które ułatwi kontrolowanie inwestycji oraz pozwoli na zautomatyzowanie strategii inwestycyjnych. ING Securities, wprowadzając zlecenia specjalne, zaoferował klientom rozwiązania, które na polskim rynku były znane tylko klientom inwestującym na rynku Forex lub klientom instytucjonalnym.

Unikalne rozwiązanie, polegające na umieszczenia zleceń na serwerach ING Securities sprawia, że po złożeniu zlecenia użytkownik może wyłączyć swój komputer, a system automatycznie po spełnieniu zadanego warunku wykona odpowiednie działanie np. wyśle zlecenia na GPW, zmodyfikuje limit lub anuluje zlecenie.

ING Securities dołożył wszelkich starań, aby nowe typy zleceń spełniały oczekiwania najbardziej wymagających inwestorów, dla których liczy się przede wszystkim szybkość i niezawodność.

Korzyści ze stosowania zleceń specjalnych to między innymi:

  • możliwość zautomatyzowania własnej strategii inwestycyjnej, dzięki określeniu z góry warunków realizacji osiągniętego zysku lub akceptowanej straty i automatycznego wykonania zlecenia zgodnie z założonym planem – przydatne szczególnie wtedy, gdy inwestor nie ma dostępu do komputera;
  • brak konieczności ciągłej obserwacji rynku giełdowego, uproszczenie procesu inwestowania.

Pragnąc zachęcić inwestorów do wypróbowania zleceń specjalnych i przekonania się o ich przydatności w praktyce, Dom Maklerski ING wprowadził specjalną obniżkę prowizji dla zleceń specjalnych na następujących warunkach:

  • 6 złotych za kontrakt terminowy na indeks WIG20,
  • 0,15 % na akcje z zachowaniem prowizji minimalnej,
  • obniżka polega na zwrocie na rachunek Klienta nadwyżki prowizji pobranej w transakcji w stosunku do promocyjnej stawki promocyjnej. Zwrot nadwyżki prowizji odbywa się w dniu rozliczenia transakcji,
  • promocja obowiązuje do dnia 31 stycznia 2011 r.

Dodatkowo, nowi klienci mogą skorzystać z oferty bezpłatnego prowadzenia rachunku do końca 2010 roku.

Źródło ING BANK ŚLĄSKI S.A.. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy