Wiadomości branżowe

Współpraca Banku Pekao SA z Fundacją CASE na Ukrainie

<P ><STRONG >Bank Pekao SA wsparł nowy projekt badawczy fundacji CASE ?<EM >Perspektywy stosunków gospodarczych Unia Europejska ? Ukraina?. Na rzecz realizacji projektu Bank Pekao SA przekazał Fundacji CASE 158.600,00 zł. Projekt był współfinansowany przez Central European Initiative CEI Know-How Exchange Programme. <P >Projekt realizowany był przy współpracy z organizacją-córką Fundacji CASE w Kijowie (Center for Social and Economic Research CASE-Ukraina). Prace nad raportem trwały do 31 października 2006 r. <P >- <EM >Fundacja CASE jest instytucją badawczą, która ma najlepsza ekspertyzę na rynku ukraińskim. Jest to w zasadzie jedyne polskie centrum badawcze mogące zaproponować wiarygodne i głębokie opracowania dotyczące rynku ukraińskiego ? powiedział Jan Krzysztof Bielecki, Prezes Zarzadu Banku Pekao SA<EM >. <P >Wspieranie projektu badawczego na Ukrainie było naturalnym kierunkiem dla Banku Pekao SA ze względu na zaangażowanie biznesowe Pekao SA w tym kraju. Ukraina jest bowiem jedynym państwem, w którym Bank Pekao SA posiada spółkę zależną i w którym rozwija działalność bankową. Na tym rynku od 1999 roku działa Bank Pekao Ukraina (obecnie UniCredit Ukraina Ltd), którego wyłącznym właścicielem jest Grupa Pekao SA. <P >Stałe zainteresowanie Banku Pekao SA Ukrainą – sytuacją obecną i perspektywami rozwoju społeczno-gospodarczego – potwierdzone zostały udziałem Banku Pekao SA m.in. w konferencji organizowanej w Warszawie w czerwcu 2005 r. przez Sussex European Institute pt. III Konferencja z cyklu Jean Monet ?Wider Europe? (wsparcie finansowe Banku wyniosło 30 tys. zł) oraz aktywnym udziałem w planowanym w Lublinie na czerwiec 2006 r. kongresie ?Ukraina XXI wieku? (zadeklarowane wsparcie Banku: 70 tys. zł. Kongres został odwołany ze względu na kryzys rządowy na Ukrainie). W 2004 r. Bankowa Fundacja im. dr. Mariana Kantona ufundowała dwa stypendia naukowe na rok akademicki 2004/2005 w wysokości po 5.000 zł doktorantkom, słuchaczkom Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów. Wręczenie promes stypendialnych odbyło się podczas Kongresu Rektorów Szkół Europejskich w Lublinie dnia 30 kwietnia 2004 r. <P >Co roku Ukraina jest także ważnym uczestnikiem Forum Ekonomicznego w Krynicy. Bank Pekao SA jest od sześciu lat Partnerem Strategicznym Forum. <P >Prezes Zarządu Banku Pekao SA Jan Krzysztof Bielecki od 1994 r. współpracuje z Instytutem Wschód ? Zachód (EWI). EWI powstała w 1980 r. Jest niezależną, nie skierowaną na zysk międzynarodową instytucją, która stawia sobie za cel wskazywanie największych zagrożeń dla rozwoju cywilizacji w XXI wieku oraz pomoc w budowaniu społeczeństw obywatelskich. EWI działa w oparciu o unikalną sieć współpracujących ze sobą osobistości i instytucji w ponad 40 krajach świata.

Źródło Bank Pekao SA. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy