Konto Wiadomości branżowe

SMT Software opublikowała wyniki za IV kwartał 2011

Wrocławska spółka IT notowana na NewConnect zamknęła ostatni kwartał roku 2011 utrzymując wysoką dynamikę wzrostu przychodów i zysków zarówno w ujęciu kwartalnym, jak i  narastającym za cały rok 2011.

  • 87% dynamika wzrostu przychodów kwartał do kwartału (IVQ2011/IVQ2010)
  • 87% dynamika wzrostu przychodów w ujęciu narastającym (I-IVQ2011/I-IVQ2010)
  • 71% wzrost zysku netto w relacji kwartał do kwartału (IVQ2011/IVQ2010)
  • 56% wzrost zysku netto w ujęciu narastającym (I-IVQ2011/I-IVQ2010)

 

Tradycyjnie IV kwartał był dla SMT Software najkorzystniejszym kwartałem w całym roku. W okresie od października do grudnia 2011 SMT Software wypracowała rekordowe dla niej przychody netto ze sprzedaży na poziomie 11,79 mln PLN, co stanowi 87% dynamikę wzrostu w stosunku do IV kwartału roku 2010 (6,29 mln PLN). Zysk kwartalny wyniósł 1,99 mln PLN, co stanowi blisko 17% wartości przychodów netto oraz 71% dynamikę wzrostu w stosunku do adekwatnego kwartału poprzedniego roku (1,16 mln PLN). Wynik EBITDA IV kwartału (2,54 mln PLN) jest o 15% wyższy niż wynik odpowiedniego kwartału roku ubiegłego (2,21 mln PLN).

 

 

 

Najważniejszą z pozyskanych w IV kwartale umów był 5-letni kontrakt z cypryjską spółką z branży finansowo-consultingowej na rozwój i utrzymywanie systemów informatycznych. Suma przychodów wynikająca z realizacji niniejszej umowy w ciągu 5 lat będzie oscylowała na poziomie 9 mln PLN.

Istotnym dla osiągniętego wyniku finansowego było również wcześniejsze zamknięcie zleconego w kwietniu 2011 projektu dla spółki EC Capital. Prace nad portalem MSB planowo miały trwać do końca roku 2012, dzięki ich wcześniejszemu zakończeniu znaczna część kwoty 2,66 mln PLN została zaksięgowana jeszcze w 2011 roku. Platforma zakupowa MSB, znajdująca się pod adresem www.msb.net.pl, to pierwsza w Polsce ogólnodostępna platforma zakupów grupowych skierowana do sektora B2B i dedykowana branży budowlanej.

IV kwartał 2011 był szczególnie udany dla sprzedaży systemu SATIS – lokalizacja i monitoring GPS. Oprócz intensywnych działań marketingowych miały na to również wpływ podwyżki cen paliw, które zmotywowały właścicieli flot samochodowych do wzmożenia kontroli zużycia paliwa w firmach oraz generowania oszczędności poprzez wdrażanie systemów ecodriving’u. Nie bez znaczenia był również fakt, iż uznana przez urzędy innowacyjność systemu SATIS umożliwia klientom SMT Software uzyskanie ulg podatkowych związanych z wdrożeniem nowych technologii.

 

W ujęciu narastającym spółka wypracowała w roku 2011 33,91 mln PLN przychodu netto osiągając 87% dynamikę w stosunku do roku 2010 (18,16 mln PLN). Rok 2011 zakończył się zyskiem netto na poziomie 4,17 mln PLN, co stanowi 56% dynamikę w porównaniu do roku 2010 (2,67 mln PLN). Wynik EBITDA w ujęciu narastającym uzyskał dynamikę na poziomie 61%: 5,71 mln PLN (I-IV Q 2011) i 3,55 mln PLN (I-IV Q 2010).

 

 

„Oprócz świetnych wyników finansowych ostatniego kwartału cieszy nas również wyróżnienie tytułem Gazeli Biznesu 2011 roku.” – powiedział Sebastian Łękawa, Prezes Zarządu SMT Software S.A. – „Zajęcie przez SMT Software 15 miejsca wśród 323 dolnośląskich Gazel oraz 119 miejsca wśród wszystkich 3779 Gazel Biznesu jest istotnym wydarzeniem w historii spółki.”

 


 

 

 O SMT Software:

SMT Software S.A. to innowacyjny software house: producent oprogramowania biznesowego świadczący również usługi outsourcingu kadr programistycznych. Działa na rynku usług IT od 2002 roku w 6 oddziałach na terenie kraju (Wrocław, Warszawa, Poznań, Białystok, Gliwice, Katowice) oraz w jednym oddziale zagranicznym w Holandii. Obecnie SMT Software S.A. zatrudnia ponad 300 specjalistów IT. Od 2008 roku SMT Software jest częścią notowanej na GPW Grupy ADV stanowiąc technologiczne zaplecze dla spółek należących do Grupy.

Kluczowe linie biznesowe SMT Software S.A. to: rozwiązania typu GIS, aplikacje na urządzenia mobilne, aplikacje dedykowane, portale internetowe, outsourcing IT.

Grupy odbiorców usług SMT Software S.A.: sektor usług, banki i instytucje finansowe, firmy ubezpieczeniowe, firmy leasingowe, transport, przemysł, telekomunikacja, rozrywka.

Wśród klientów SMT Software znajdują się m.in.: Microsoft, BRE Leasing, Deloitte, Index Bank, Meridian Bank, Castorama, Lotos Ochrona, Johnson & Johnson, Toyota Motor Manufacturing Poland.

Przychody SMT Software S.A. ze sprzedaży wyniosły w 2010 roku 18,16 mln zł, w 2009 roku stanowiły 10,2 mln zł, w 2008 osiągnęły poziom 6,16 mln zł, a w 2007 wyniosły 2,88 mln zł.

Spółki zależne SMT Software S.A.: iAlbatros S.A., MobiCare S.A, TraficInfo Sp. z o. o.

Spółka jest notowana na rynku NewConnect od kwietnia 2010 roku.

 

www.smtsoftware.com

 

 

Similar Posts