Wiadomości branżowe

Rekordowa sprzedaż pakietów dla MSP BRE Banku

W październiku br. BRE Bank osiągnął rekordową sprzedaż produktów dla małych i średnich przedsiębiorstw. W porównaniu z miesiącem poprzednim liczba nowych Klientów, którzy skorzystali z Pakietów EFEKT wzrosła aż o 27%. Sukces Bank zawdzięcza unowocześnieniu produktów, uproszczonym procedurom oraz nowemu modelowi obsługi klientów.

Choć od początku roku liczba sprzedanych pakietów dla MSP systematycznie rośnie,  w trzyletniej historii ich istnienia nie było tak dobrego miesiąca. W okresie od stycznia do października 2005 r. BRE Bank pozyskał o 19% klientów więcej niż w tym samym okresie 2004 roku.

Dynamiczna sprzedaż jest głównie efektem unowocześnienia oferty Pakietów EFEKT. Przypomnijmy, że od lipca br. BRE Bank podwyższył ? w ramach Pakietu EFEKT Plus ? wysokość kredytu w rachunku bieżącym z 200 tys. do 600 tys. zł (zabezpieczanego jedynie wekslem własnym in blanco). Poza tym bank wprowadził też nowy, elastyczny Pakiet EFEKT Finansowy, z limitem kredytowym a do wysokości 1 miliona złotych na 5 produktów (kredyt w rachunku bieżącym lub obrotowy, dyskonto weksli, gwarancja i akredytywa własna). Dodatkową zaletą Pakietu EFEKT Finansowy jest fakt, że badanie zdolności kredytowej dokonywane jest tylko jeden raz, a każdy z produktów można uruchomić w dowolnym momencie, na podstawie pisemnego zlecenia.

?Decydującym czynnikiem, który wpłynął na tak wysoką sprzedaż Pakietów dla małych i średnich przedsiębiorstw jest nowe podejście do obsługi klientów z tego sektora. BRE Bank – wraz z wprowadzaniem nowej strategii działania na rynku bankowości korporacyjnej, zwanej BREaktywacją ? zaczął budować sieć doradców ds. obsługi MSP. Obecnie nie tylko duże przedsiębiorstwa, ale każda z małych i średnich firm może liczyć na indywidualną opiekę doradcy, który pomoże w zarządzaniu finansami firmy: dobierze najlepszą ofertę, dokona wstępnej oceny zdolności kredytowej, czy wskaże alternatywne w stosunku do kredytu możliwości finansowania działalności, np. faktoring czy leasing?, mówi Krzysztof Gerlach, Dyrektor Departamentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w BRE Banku.

Obecnie BRE Bank oferuje Pakiety EFEKT w 3 wersjach: EFEKT, EFEKT Plus i EFEKT Finansowy.

Najbardziej rozbudowaną wersją pakietu jest Pakiet EFEKT Finansowy, który zapewnia Klientom BRE Banku wygodne zarządzanie środkami na rachunkach oraz możliwość korzystania z dogodnych form lokowania nadwyżek finansowych. Klienci otrzymują dostęp do najnowocześniejszych systemów bankowości elektronicznej, a także bezpłatne pośrednictwo banku przy zawieraniu (ze spółkami Grupy BRE Banku) umów leasingu i faktoringu oraz preferencyjne warunki korzystania z kart płatniczych. Przedsiębiorcy mogą również indywidualnie negocjować stawki wymiany walut.

Na Pakiet dla MSP w wersji EFEKT Finansowy składają się następujące usługi i produkty bankowe:

 • limit kredytowy o wartości 1 mln zł przyznawany w oparciu uproszczoną procedurę kredytową, a w jego ramach możliwość korzystania z kredytu w rachunku bieżącym,  kredytu obrotowego, dyskonta weksli, gwarancji bankowych, akredytywy własnej;
 • rachunek bieżący w PLN o progresywnym oprocentowaniu,
 • internetowy System Obsługi Klienta iBRE,
 • transakcje wymiany walut,
 • automatyczna Lokata Jednodniowa,
 • karty płatnicze: VISA Business Electron, VISA Business, MasterCard Business,
 • wpłaty gotówkowe w formie zamkniętej,
 • lokaty terminowe,
 • rachunek powierniczy,
 • usługi obrotu bonami skarbowymi i obligacjami SP,
 • Elektroniczny System Obsługi Klienta BRESOK (system typu ?home banking?),
 • leasing środków transportu,
 • faktoring.

Źródło Grupa mBank. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy