Konto Wiadomości branżowe

Raport Banku BGŻ: ?Zmiany zachodzące na światowych rynkach rolnych. Konsekwencje dla producentów żywności?

Bank BGŻ przygotował raport na temat zmian zachodzących na globalnych rynkach rolnych. Eksperci Banku przez ostatnie kilka miesięcy prowadzili badania nad przyczynami i skutkami obecnej sytuacji, w której żywność jest trudniej dostępna

Bank BGŻ przygotował raport na temat zmian zachodzących na globalnych rynkach rolnych. Eksperci Banku przez ostatnie kilka miesięcy prowadzili badania nad przyczynami i skutkami obecnej sytuacji, w której żywność jest trudniej dostępna niż w przeszłości. Raport pokazuje również, co ta sytuacja może oznaczać dla rolników i przedsiębiorstw z branży rolno-spożywczej w Polsce.

–Spadki cen w najbliższych miesiącach są dosyć prawdopodobne. Jednak podczas naszych badań znaleźliśmy wiele argumentów przemawiających za tym, że w kilku najbliższych latach ceny surowców rolnych wciąż będą wysokie – przeciętnie znacząco wyższe niż przed początkiem „kryzysu żywnościowego” w 2007 roku – powiedział Michał Koleśnikow,  ekspert w Dep. Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych w Banku BGŻ.

Z raportu wynika, że zmiany zachodzące na światowych rynkach rolnych są głębokie i trwałe. Oznacza to zupełnie nową sytuację – nowe warunki gospodarowania dla rolników i przedsiębiorstw z branży rolno-spożywczej. Jednocześnie pojawiają się nowe szanse, ale również szereg wyzwań. Duża część przedsiębiorstw z branży przetwórstwa żywności musi dziś sprostać wyższym kosztom surowców. Rośnie za to znaczenie producentów i dostawców surowców rolnych w całym łańcuchu żywnościowym. Dla  rolników, wysokie ceny ich produktów, oznaczają dobry czas do inwestowania w rozwój gospodarstw, nowe technologie czy większe wykorzystanie dostępnych środków produkcji. Sporym problemem pozostaje jednak duża zmienność cen, dlatego na znaczeniu zyskuje wiedza, która pozwala ograniczać ryzyko rynkowe i podejmować właściwe decyzje inwestycyjne.

Zachęcamy do zapoznania się z wybranymi fragmentami raportu, dostępnymi na stronie http://www.analizy.bgz.pl/ w zakładce analizy sektora rolnego.

 

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy