Wiadomości branżowe

Promocja linii kredytowej dla przedsiębiorców, którzy otworzą rachunek firmowy w ING

ING Bank Śląski przygotował specjalną ofertę linii kredytowej dla klientów prowadzących działalność gospodarczą i korzystających z uproszczonych form księgowości. Aby skorzystać z promocji ?1000 zł za 5 zł?, wystarczy w czasie jej trwania otworzyć rachunek firmowy, podpisać umowę o linię kredytową i ją uruchomić. Dodatkowo bank nie pobierze prowizji za udzielenie linii.

Przedsiębiorcy, którzy w czasie trwania promocji otworzą w banku rachunek firmowy, podpiszą umowę o linię kredytową, uruchomią ją oraz przystąpią do promocji, przez pełne 6 miesięcy kalendarzowych, zapłacą stałą opłatę 5 zł miesięcznie, za każde 1000zł linii kredytowej –  niezależnie od poziomu wykorzystania  linii. W tym czasie bank nie będzie pobierał odsetek od wykorzystanej kwoty linii. Klienci, którzy skorzystają z promocji nie zapłacą prowizji za udzielenie linii kredytowej, która standardowo wynosi 2% kwoty linii min. 200 zł. Z promocyjnych warunków można skorzystać do 27 września br. Szczegóły oferty zawarte są w ?Regulaminie promocji 1000 zł za 5 zł?, dostępnym w oddziałach ING Banku Śląskiego oraz na stronie www.ingbank.pl.

Linia kredytowa to swobodny dostęp do pieniędzy w ramach przyznanego limitu kredytowego. Pieniądze są zawsze ?pod ręką?. Uzyskanie linii kredytowej możliwe jest już po 6 miesiącach prowadzenia rachunku firmowego w dowolnym banku. Środki z udzielonego kredytu mogą zostać przeznaczone na dowolny cel związany z działalnością firmy. Bank nie wymaga przedstawienia biznes planu. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie linii kredytowej jest bezpłatne. Linia kredytowa jest udzielana na rok, przy czym limit może być automatycznie przedłużony na kolejne lata – bez konieczności składania odrębnych wniosków.

Oferta linii kredytowej dla przedsiębiorców dostępna jest w dwóch opcjach:

  • STANDARD linia kredytowa – do 200 000 zł bez zabezpieczenia,
  • MEGA linia kredytowa – do 500 000 zł z zabezpieczeniem.

Przedsiębiorcy mogą skorzystać z dobrowolnego pakietu ubezpieczeniowego “Pewna Spłata”, który stanowi zabezpieczenie na wypadek zajścia zdarzeń losowych tj. śmierci, utraty stałego źródła dochodów albo hospitalizacji, czasowej niezdolności do pracy albo inwalidztwa, które mogłyby uniemożliwić spłatę linii kredytowej. Skorzystanie z ubezpieczenia gwarantuje obniżenie marży o 0,5 punktu procentowego.

Więcej informacji na temat linii kredytowej dla przedsiębiorców na stronie www.ingbank.pl.

Źródło ING BANK ŚLĄSKI S.A.. Dostarczył netPR.pl

Similar Posts