Konto Wiadomości branżowe

Pioneer Pekao TFI: W grudniu niższe odkupienia i sprzedaż

W grudniu klienci Pioneer Pekao TFI nadal więcej wypłacali niż wpłacali środków do funduszy: sprzedaż netto była ujemna i wyniosła -297 mln złotych. Fundusze inwestujące m.in. w dłużne papiery wartościowe oraz te inwestujące za granicą pokazały w drugiej połowie roku dobre wyniki inwestycyjne.

Klienci największego na rynku TFI – Pioneer Pekao, w ubiegłym miesiącu zainwestowali mniej środków niż w listopadzie 2011 (291 mln vs 367 mln), niższe były również odkupienia (589 mln PLN vs. 637 mln PLN w listopadzie) w rezultacie sprzedaż netto była ujemna (-297 mln PLN vs.  -270 mln PLN w listopadzie).

Tymczasem wyniki funduszy Pioneer Pekao TFI, szczególnie tych inwestujących na rynku obligacji polskich oraz na rynkach USA, były dość atrakcyjne. Pioneer Obligacji – Dynamiczna Alokacja w skali ostatnich 12 miesięcy wypracował 6,97% zysku, Pioneer Instrumentów Dłużnych – 6,91%.

W ciągu ostatnich 6 miesięcy Pioneer Obligacji Dolarowych Plus osiągnął stopę zwrotu (w PLN) w wysokości ponad 21 procent. Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego osiągnął w tym okresie 16,8 proc. zysku, a Pioneer Akcji Amerykańskich 13,2 proc.

Również w krótkim horyzoncie czasowym fundusze należące do najstarszego TFI w Polsce miały dobre wyniki – Pioneer Akcji – Aktywna Selekcja osiągnął zysk w skali miesiąca (3,21 proc.), a w skali ostatniego kwartału: 5,23 procent.

Koniec roku nie zmienił podejścia klientów do ryzyka, którzy wycofywali część środków z funduszy. Jednak wyniki wypracowane przez niektóre fundusze Pioneer Pekao TFI w drugim półroczu pokazują, że odpowiednia dywersyfikacja inwestycji oraz dłuższy horyzont czasowy są optymalnym rozwiązaniem na wysoką zmienność na rynkach – mówi Krzysztof Lewandowski, Prezes Pioneer Pekao TFI.  

Wartość aktywów netto funduszy zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI na koniec grudnia wyniosła prawie 13,8 mld złotych.

 


Pioneer Pekao TFI jest największym Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych w Polsce pod względem wielkości aktywów i liczby klientów. Wartość aktywów wynosi obecnie prawie 13,8 mld złotych. Pioneer Pekao TFI posiada w ofercie 35 funduszy inwestycyjnych.

 Jedynym akcjonariuszem Pioneer Pekao TFI SA jest spółka Pioneer Pekao Investment Management SA Podmiotem bezpośrednio dominującym w stosunku do Pioneer Pekao Investment Management SA jest Pioneer Global Asset Management S.p.A. z siedzibą w Mediolanie (51%), drugim akcjonariuszem jest Bank Pekao SA (49%).

Grupa Pioneer Global Asset Management posiada 80-letnie doświadczenie w zarządzaniu funduszami, dzięki czemu zapewnia swoim klientom i partnerom odpowiednie strategie inwestycyjne. Począwszy od 1928 roku firma koncentruje swoje wysiłki na rzecz powiększania i dbania o aktywa klientów. Sztandarowym funduszem grupy jest Pioneer Fund – trzeci, najstarszy tego typu fundusz w USA. Grupa posiada swoje biura w 25 krajach. Główne centra inwestycyjne znajdują się w Dublinie, Bostonie i Singapurze. Jedynym udziałowcem Pioneer Global Asset Management S.p.A jest bank UniCredit S.p.A.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy