Konto Wiadomości branżowe

PCC Rokita przenosi biznes środków powierzchniowo czynnych do spółki zależnej PCC Exol

Zarząd PCC Rokita poinformował, że proces wydzielenia kompleksu Środków Powierzchniowo Czynnych (KA) i przeniesienia go do spółki zależnej PCC Exol dobiegł końca. Dziś (31 października 2011 r.) podpisana została umowa objęcia akcji oraz umowa dotycząca przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa do PCC Exol.  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PCC Exol podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki poprzez emisję nowych akcji w drodze subskrypcji prywatnej z 30.200.000 zł do 151.300.000 mln zł, czyli o wartość wydzielonego przedsiębiorstwa.

Emisja obejmuje 1.211.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 100 zł i cenie emisyjnej 100 zł. Wszystkie akcje nowej emisji objął dotychczasowy akcjonariusz – PCC Rokita – który pokrył je w całości aportem w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, czyli kompleksu Chemii Środków Powierzchniowo Czynnych (KA).

Chcieliśmy skupić wszystkie instalacje związane z produkcją surfaktantów (in. środków powierzchniowo czynnych) w jednej spółce. Takie uporządkowanie struktury grupy kapitałowej PCC Rokita, poprzez wydzielenie tego segmentu biznesu do odrębnego, wyspecjalizowanego podmiotu usprawni finansowanie i zarządzanie grupą oraz umożliwi pełniejszą kontrolę kosztów. Budowa grupy PCC i jej działalność staną się także bardziej czytelne dla inwestorów. Liczę, że reorganizacja przyśpieszy rozwój grupy kapitałowej PCC Rokita powiedział Wiceprezes Zarządu PCC Rokita oraz Prezes Zarządu PCC Exol Rafał Zdon.

Grupa PCC Rokita posiada cztery instalacje związane z produkcją środków powierzchniowo czynnych, które od dziś w całości skoncentrowane są w PCC Exol. Trzy z nich znajdują się w Brzegu Dolnym i to one zostały wniesione aportem do spółki zależnej. Czwarta instalacja zlokalizowana jest w Płocku i była pierwszą inwestycją spółki PCC Exol (instalacja została uruchomiona w I kwartale tego roku).

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy